DNV-bygget

Nytt kontorbygg for DNV-GL og Mattilsynet

DNV-bygget

Foto: b+b arkitekter AS


Oppdragsgiver
GC Rieber Eiendom AS

OPAKs rolle
Byggeledelse
SHA-koordinator for utførelse

Tidsrom
2014-2016

Størrelse
8 500 kvm

Verdi (prosjektkostnad)
350 MNOK

Entrepriseform
Byggherrestyrte entrepriser

Fase
Utførelsesfasen


Beskrivelse
Nytt kontorbygg for DNV-GL og Mattilsynet.