Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OPAK AS
Selskap

Karriere i OPAK: Stor påvirkningskraft i viktige prosjekter

– Hos oss er alle kunder viktige – vi har ingen kjedelige prosjekter, sier Jan-Henry Hansen, administrerende direktør i OPAK. Rådgivningsselskapet er i vekst, og ser etter flere kloke hoder med et stort aldersspenn.

12/11/2019

– Hos oss er alle kunder viktige – vi har ingen kjedelige prosjekter, sier Jan-Henry Hansen, administrerende direktør i OPAK. Rådgivningsselskapet er i vekst, og ser etter flere kloke hoder med et stort aldersspenn.

Rådgivningsselskapet på Skøyen i Oslo utgjør et av Norges mest erfarne kunnskapsmiljøer innen prosjekt- og byggeledelse. Her er de ansattes kompetanse avgjørende i prosjektets suksess. Og prosjekter er det mange av; på listen ligger alt fra det nye Deichmanske hovedbibliotek til Demenslandsbyen i Bærum kommune og Høgskolen i Bergen. Selskapet tilbyr flere varierte tjenester, som tilstandsanalyser, skaderådgivning og leietakerbistand.

– Vi er i en situasjon der vi har god økonomi, en moderne digital plattform og et solid kundegrunnlag. Derfor leter vi nå etter flere dyktige kollegaer som kan bidra med sine ressurser og ideer, sier Jan-Henry Hansen.

Administrerende direktør i OPAK, Jan-Henry Hansen, ønsker medarbeidere som deler raust av kunnskapen sin og trives i team.

Deler kunnskap
OPAK-sjefen beskriver en kultur i selskapet der folk blir værende i lang tid, der de ønsker å dele kunnskap og heier hverandre frem. For i en rådgivningsbedrift som OPAK, som opererer innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene, trenger man komplementær kompetanse. Det familieeide selskapet har om lag 130 ansatte i Oslo, Bergen og Trondheim. Med en slik størrelse kjenner man gjerne sine kollegaer godt, og det er dermed lettere å be om hjelp.

– Veldig mange spør hvor stort selskapet skal bli. Vi er mer opptatt av hvor gode vi skal bli, sier Hansen. – Vi rekrutterer på holdninger og trener på ferdigheter. De vi ansetter må ønske å ta del i hjelpsomhetskulturen vår og ha en utadrettet holdning. I vår hverdag står teamarbeid og nært samarbeid med kunden helt sentralt, sier Hansen.

Beriker hverandre
Tanken om å finne kandidater som komplementerer hverandre er svært viktig i rekrutteringsprosessen. Nyutdannede kandidater til stillinger innen prosjektledelse henter rådgivningsselskapet primært fra NTNU-miljøet. Bachelorstudenter fra OsloMet ansettes til stillinger innenfor byggeledelse. Men for å sikre at selskapet til enhver tid sitter på nødvendig og relevant kompetanse, er rekrutteringen av erfarne arbeidstakere mellom 35-65 år minst like viktig.

På denne måten fylles teamene med personer som befinner seg på ulikt stadium i liv og karriere: – De læringsparene du får når du teamer opp en 27-åring med en 47-åring eller 67-åring er interessante. De som kommer inn med en kort CV har ofte en fantastisk digital kompetanse som de mer erfarne drar nytte av. De som har vært i arbeidslivet en stund sitter på viktig erfaring som de nyutdannede kan lære av. Du får rett og slett en felles berikelse og utvikling i disse teamene, forteller Hansen.

I bresjen for byggeledelse
Som virksomhet er OPAK organisert i to søyler: prosjektledelse og byggeledelse. Begge fagområdene har høy prioritet, fremholder Hansen.

– Gjennom de siste 10-15 årene har bransjen gått gjennom en bevisstgjøringsprosess rundt prosjektledelse, men ikke rundt byggeledelse. Sammen med fagmiljøer og utdanningsinstitusjoner ønsker OPAK å bli en pådriver for fagligheten i begrepet byggeledelse. Det er ingenting i veien for å bevege seg på tvers av områdene – OPAK satser på begge, sier Jan-Henry Hansen.

Faglig trygghet
I en kunnskapsbedrift som OPAK blir de ansatte fulgt tett opp. Det ligger et sterkt ønske hos lederskapet om at hver enkelt ansatt skal føle seg kompetent. OPAK er kjent for å være en bedrift som tør å gi klare råd. Dette kommer av faglig trygghet, mener Jan-Henry Hansen:

– Vi har en kultur i OPAK som handler om at hver enkelt medarbeider skal bli sett. I forlengelsen av dette har vi et økende fokus på individuelle utviklingsplaner for hver medarbeider, uavhengig av alder. De ansatte får stor mulighet til å påvirke sin faglige utvikling gjennom disse planene. Resultatet er at de opplever solid faglig utvikling og føler seg trygge i arbeidet de gjør, avslutter han.

Interessert i en karriere hos OPAK? Les mer her: https://www.opak.no/jobb-2/

Relevante artikler