Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

OPAK Bergen blir LEAN

Gjennom de siste 4-5 årene har OPAK Bergen vært engasjert i prosjekter som drives iht. Lean filosofi og Lean metoder.

4/5/2021

Gjennom de siste 4-5 årene har OPAK Bergen vært engasjert i prosjekter som drives iht. Lean filosofi og Lean metoder. – Nå tar vi i bruk LEAN også i utviklingen av selskapet, sier Daglig Leder, Lars Furheim.

I en bransje som lenge har hatt utfordringer med å forbedre effektiviteten, har OPAK Bergen gjennom flere prosjekter de siste årene erfart at Lean tilnærming kan gjøre en forskjell og være en «medisin» for å øke produktiviteten.

Lean er ikke noe revolusjonerende, men en filosofi og en tankemåte som handler om at ledere og medarbeidere i en virksomhet, eller i et prosjekt, jobber sammen over tid for å øke verdi for kunde. Man jobber mot en sømløs prosess uten sløsing av ressurser, tid eller innsats.

Med andre ord, levere mer verdi med mindre innsats.

Prosjekt- og byggeleder/kvalitetsleder i OPAK Bergen, Daniel Nordvik
Prosjekt- og byggeleder/kvalitetsleder i OPAK Bergen, Daniel Nordvik

De ansatte involveres i utviklingen

OPAK Bergen er som de andre selskapene i OPAK Gruppen ikke opptatt av hvor store de kan bli, men hvor gode de skal bli. Med dette utgangspunktet, og en beslutning om at Lean filosofi skal legges til grunn for den videre utviklingen av selskapet, startet OPAK

Bergen på Lean reisen høsten 2020.

  • Vi ble involvert tidlig og var med på prosessen med å finne vår egen visjon og noen felles «knagger» for utvikling av forbedringskulturen i OPAK Bergen, sier prosjekt- og byggeleder/kvalitetsleder, Daniel Nordvik. – Det krever tålmodighet og modning, men vi begynner å se at Lean tankegangen er med på å sikre en «rød tråd» fra visjonen og ned til det vi må gjøre hver dag for komme i retning av den, legger Nordvik til.
  • Min største utfordring i begynnelsen er å få alle med på tankegangen og få alle til å kunne følge den røde tråden i arbeidet med å ta oss mot vår visjon som er å skape en trygg prosjekthverdag for våre kunder, sier daglig leder Lars Furheim.
  • Vi legger opp til at kunnskap og forståelse for Lean gjøres i en kombinasjon av opplæring og aktiv trening for alle i bruk av metoder og verktøy for prosessforbedring, fortsetter Furheim.

Beltesamling

Mange av de ansatte i OPAK Bergen har allerede kursing og erfaring med Lean, men for at alle skal få en grunnleggende forståelse for hva Lean handler om, har flere tatt kurs de siste månedene.

OPAK Bergen og Lean Team Norge har samarbeidet om kurs de siste 4 årene. – Kursene har en god miks av teori og praktiske øvelser som underbygger teorien. Dette sammen med engasjerte og dyktige forelesere gjør at kursene aldri er kjedelig, er både Nordvik og Furheim enig om.

Heine Olsen og Arild Paulsen i Lean Team Norge har fulgt OPAK Bergen siden de første ansatte var på kurs høsten 2017. Arild Pauls

  • Vi opplever OPAK Bergen som fremoverlent, som et selskap som både ønsker og evner å være ledende innfor praktisk bruk av Lean.
Heine Olsen (t.v) og Arild Paulsen (t.h) i Lean Team Norge AS.
Heine Olsen (t.v) og Arild Paulsen (t.h) i Lean Team Norge AS.
  • Kulturen er alfa og omega for å lykkes. Kulturen starter hos ledelsen. Her opplever vi at OPAK har et stort fortrinn, med et godt arbeidsmiljø, åpenhet og respekt, som setter medarbeideren og kunden høyt. Vi er også imponert over grad av innovasjon og utvikling av blant annet Smartsheet som har bidratt til suksess i praktisk gjennomføring av prosjekter de har deltatt i, sier Heine Olsen.

Med alle som har vært på kurs den siste tiden, har OPAK Bergen nå en god samling av Lean belter. 12 ansatte har tatt gult belte, 6 har tatt grønt og en har svart belte.

En sterk forbedringskultur er nøkkel til suksess

Daglig leder i OPAK Bergen, Lars Furheim
Daglig leder i OPAK Bergen, Lars Furheim

For å få til Lean, er en sterk forbedringskultur der man aktivt og systematisk deler erfaringer for å forbedre prosesser helt vesentlig.

  • Vi har en visjon om å skape en trygg prosjekthverdag for våre kunder. For å få til det, må våre råd være basert på den beste kompetansen og den beste praksisen i bransjen, sier Furheim.
  • Gjennom mange år har vi hatt en driv etter å forbedre måten vi jobber på slik at våre kunder får best mulig kvalitet på tjenestene vi leverer, men vi har kanskje ikke helt klart å få til en systematisk og målrettet deling av erfaringer.
  • Med de erfaringene vi har gjort i prosjekter, og den Lean kompetansen vi nå har opparbeidet oss, er vi overbevist om at Lean filosofien og metodene skal gjøre at vi får til en mye mer strukturert og spisset utvikling av forbedringskulturen, avslutter Furheim.

Relevante artikler