Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

OPAKs bidrag til en blå fremtid

OPAK har på oppdrag fra Statsbygg bistått med utarbeidelse av konseptvalgutredning (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen i samarbeid med Metier og Link Arkitektur.

4/5/2017

OPAK har på oppdrag fra Statsbygg bistått med utarbeidelse av konseptvalgutredning (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen i samarbeid med Metier og Link Arkitektur.

KVU-en er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet som en oppfølging av Masterplan for marin forskning (2015) der regjeringen legger frem en helhetlig plan for satsningen på den marine sektoren i Norge.

– Det har vært et særdeles spennende prosjekt å jobbe med, sier prosjektleder i OPAK Katrin Mjeldheim Holter.

Holter har vært del av utredergruppen team-Metier sammen med OPAKs oppdragsleder og leder for avdeling utredning og analyse i OPAK, Glenn Bjørsrud. Hun berømmer samarbeidspartnerne i teamet og spesielt hovedleverandør Metier for et godt samarbeid gjennom hele utredningsprosessen.

OPAKs ansvarsområde i utredningen har i hovedsak vært å avdekke og beregne behovet for marine FoU-fasiliteter og koble dette mot en mulig fremtidig løsning for de marine FoU-virksomhetene i Bergen. Virksomhetene omfatter blant annet Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat (NIFES) og Universitetet i Bergen. KVU-en viser at en samlokalisering av virksomhetene kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, og ved å stimulere til samarbeid på tvers av fagmiljøer. Den marine sektoren er omtalt som det Norge bør satse på etter oljen. Produksjonsomfanget av oppdrettsfisk har stagnert de siste årene som følge av utfordringer knyttet til både lakselus og mangel på råvarer til fôr. For å kunne realisere de verdiene som ligger i den marine næringen og for å kunne sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene, er det helt essensielt å utvikle marin FoU i samme tempo.

– Det er et komplekst felt å utrede med mange interessenter og ambisiøse målsetninger, forklarer Bjørsrud. På samme tid har vi lært mye om et nytt felt som står svært sentralt i samfunnet i dag og som vil bli desto viktigere i fremtiden. Samtidig er dette oppdrag som for vår del er svært interessante, både for egen kompetanseutvikling samt å være en del av fremtidig samfunnsutvikling.

KVU-en er for tiden under ekstern kvalitetssikring (KS1) i henhold til Finansdepartementets investeringsregime. Regjeringen vil så ta stilling den samlete tilrådningen ved valg av konseptuell løsning. Konseptvalgutredningen kan leses i sin helhet her.


Relevante artikler