Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Metrobuss i Trondheim

Miljøpakken investerer stort i kollektivtrafikk i Trondheim

19/3/2018

Miljøpakken investerer stort i kollektivtrafikk i Trondheim. I august 2019 får byen et nytt rutetilbud som skal gjøre det lettere å reise mellom bydeler. Utbyggingen av Metrobuss medfører utbygging av et nytt stamnett for nye og større busser som vil danne ryggraden i det nye kollektivsystemet. Ut fra Metrobusstasjonene blir det etablert nye busslinjer på tvers inn i de ulike bydelene.

Metrobuss har en kostnadsramme på ca. 2,8 mrd. kroner. Det overordnede målet med investeringen er å få flere til å ta kollektivtransport, og dermed bidra til å innfri målet om at all vekst i persontrafikken skal nås gjennom kollektiv, sykkel og gange. Prosjektet er mye omtalt i Trondheim, og Adresseavisen er et av de mediene som dekker saken.

Investeringene omfatter kjøp av over 40 nye elektriske busser som er 24 meter lange. I tillegg medfører prosjektet bygging av mye ny infrastruktur. Bussene skal holde høy rutefrekvens, noe som medfører behov for egne kollektivfelt og økt vegbredde flere steder. I tillegg må det bygges nye stasjoner som har tilstrekkelig størrelse til de nye lange metrobussene. Det er også satt av midler til snøsmelteanlegg på flere av stasjonene.

Den store mengden infrastruktur- og anleggsarbeider har medført at Miljøpakken har delt opp utbyggingen i flere prosjekter. OPAK bidrar frem til nå med byggeledelse og rådgivning på to store utbyggingsprosjekter for Metrobuss. Oppdragene er inngått med Trondheim kommune, som er en av partnerne i Miljøpakken.

OPAK synes det er interessant å se hvordan det satses på kollektivtrafikk i Trondheim, og vi skal bidra til at vår oppdragsgiver når prosjektmålene sine. Metrobuss settes i drift i august 2019.

Relevante artikler