Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Våre prosjekter

Se oversikt over utvalgte prosjekter vi har levert på tvers over hele OPAK gruppen. Søk eller filtrer på selskap og kategori.

Selskap
Kategori

Fjern alle

Viser 0 av 0 prosjekter

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
OPAK AS
SHA
Byggeledelse

Bjørvika skole

Oslobygg KF bygger ny skole for 1-10 trinn på Bjørvika.

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse

Fylkesveg 704: Tanem-Tulluan

Bygging av veg i ny trase, tunnel, samt bygging av ny gang- og sykkelveg og utbedring av eksisterende veg.

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Oksenøya Senter

Oksenøya senter er det første og største prosjektet til Bærum kommune der formålsbygg for unge og eldre samlokaliseres på samme tomt. Prosjektet er unikt i Norge, og kommunens første steg for å skape nullutslippssamfunnet på Fornebu.

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse

Berger sykehjem og barnehage

Bærum kommune skal bygge ny barnehage og sykehjem

Les mer
OPAK AS
Eiendomsrådgivning
Tilstandsanalyse
Energi- og miljørådgivning

Tilstandsanalyse og energimerking, portefølje Bergen kommune

Porteføje av ca. 150 bygg/eiendommer med varierende bygningsmasse. Ca. 100 av byggene energimerkes

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
SHA

Granåsen Idrettspark fase 2

Granåsen hoppanlegg er et av verdens mest brukte hoppbakker, hvor det foregår hopping ca. 300 dager i året, både for trening og konkurranser.

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
SHA

Kriminalasylet

Fasaderehabilitering av Kriminalasylet

Les mer
OPAK Trondheim AS
Prosjektledelse

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
SHA

Saksvik RA

Malvik kommune skal rive eksisterende avløpsrenseanlegg i Saksvik, og bygge et nytt på samme tomt, Rønningsvegen 31.

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse

Nytt Barne- og ungdomssykehus ved Haukeland Universitetssykehus

Helse Bergen HF bygger trinn 2 av det nye Barne- og ungdomssykehuset («BUS2») ved Haukeland universitetssykehus.

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse
Prosjekteringsledelse

Bybanen Utbygging – Byggetrinn 4

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km.

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Voldsløkka skole og kulturhus

8-prallell ungdomsskole med kultursal og kulturstasjon

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse
Byggeledelse
Fremdriftsplanlegger

Nytt klinikk- og protonbygg, Radiumhospitalet

Det bygges et nytt bygg bestående av fire bygningsdeler, samt påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse.

Les mer

Magnus den godes gate 2

Total innvendig rehabilitering inkludert alle tekniske fag.

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
SHA

FLO Lager Værnes – nytt forsyningsbygg

Nytt lager og forsyningsbygg på Værnes Garnison.

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Lindeberg sykehjem

Oppføring av nytt sykehjem på Lindeberg

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Kontraktsrådgiver – Acciona Ghella JV Follobanen EPC TBM

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse

Saupstadbrua

Les mer
OPAK Trondheim AS
Prosjektledelse
Byggeledelse
SHA

Heggstad Søndre – ekstern infrastruktur

Etablering av VA-anlegg, masseflytting og lagvis oppbygging av motfylling, krevende geotekniske forhold, forurensede masser fra avfallsdeponi.

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Portefølje øst – planprosjekter, for Bane NOR

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse
SHA

Sandsli 360

Selvaag Bolig skal bygge 200 leiligheter i Sandsliåsen 57

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse
SHA

Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Statsbygg har bygget et nytt bygg til Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse
SHA

Stemmemyren idrettspark

Diverse utbygging for Stemmyren idrettspark

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse

Hesselberg lager Sveberg

Oppfølging av utført montasje og kontrollere mot kontrakt og kvalitetskrav.

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
SHA

Hommelvik avløps- og renseanlegg

Nytt avløpsrenseanlegg med pumpestasjon for Malvik kommune.

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
SHA

Mo i Rana Brannstasjon

Riving av eksisterende brannstasjon, bygging av ny brannstasjon ca. 500m2.

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
SHA

Ranheim skole – ombygging og tilbygg

Ombygging av eksisterende skole samt tilbygg for å bedre skolekapasitet.

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse
SHA

Levre skole

Ny 4-parallell barneskole på Levre i Bærum kommune

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Nittedal ungdomsskole og Rotnesbadet

Skolen skal bygges med en kapasitet på ca. 550 elever.

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse
SHA

Demenslandsbyen – Bærum kommune

Oppføring av omsorgsboliger for personer med demens på en tomt i Dønskiveien i Bærum

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Reguleringsplan for Losbyveien gang- og sykkelvei

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse

Kronstad Oppveksttun (KOT)

Kronstad og Hunstad skoler skal total rehabiliteres

Les mer
OPAK Trondheim AS
Prosjektledelse

Formidlingsprosjektet Klemenskirken

I 2016 skulle et nytt næringsbygg oppføres i en bakgård i Søndre gate 9-11 i Trondheim.

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
SHA

Blakli forberedende arbeider

Etablering av infrastruktur samt klargjøring for bygging av nye Risvollan HVS.

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse

Holmen skole

Ny B3-skole med spesialavdeling i Bjørnveien 109 for Undervisningsbygg

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
SHA

SARA (Stjørdal avløps- og renseanlegg)

Nytt avløpsrenseanlegg for Stjørdal kommune for å øke rensekapasitet for Stjørdal kommune.

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse

Nye Deichmanske hovedbibliotek

Tidsmessig og funksjonelt bygg, med høy arkitektonisk kvalitet som oppføres sentralt i Bjørvika

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse

Tromsøbadet

Oppføring av nytt badeanlegg ved Tromsøhallen

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Ullerntunet helsehus

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse

Hovseterhjemmet

Oppføring av sykehjem i bydel Vestre Aker med totalt 163 sykehjemsplasser

Les mer
OPAK AS
Eiendomsrådgivning
Energi- og miljørådgivning
Tilstandsanalyse

Tilstandsvurdering for SiO

For 103 bygg, på totalt ca. 355 000 m2, gjennomførte vi tilstandsvurdering, system- og komponentregistering, komponentmerking, energimerking, energivurdering og brannteknisk tilstandsvurdering iht. NS 3424.

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse
SHA

Nyhavn Brygge

Oppføring av 74 leiligheter på Nyhavn Brygge i Bergen

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse
SHA

DNV-bygget

Nytt kontorbygg for DNV-GL og Mattilsynet

Les mer
OPAK Bergen AS
Prosjektledelse

Bergen Sentralstasjon Øst

Kontorbygg med 5 meter avstand fra spor 5 på Bergen jernbanestasjon

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Legevakten i Oslo

Vedlikeholds- og utbedringsarbeider ved Legevakten i Storgata 40

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse

Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold er dimensjonert for å dekke behovet for spesialhelsetjenester til en befolkning på ca. 300 000 innbyggere

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse
SHA

Høgskolen i Bergen

Nybygg, samt rehabilitering og ombygging av NSBs verkstedshaller på Krohnstad i Bergen som nå har blitt nye samlingslokaler for Høgskolen i Bergen

Les mer

Gravråksmoen prosessanlegg

OPAK har rollen som SHA-koordinator i utførelsesfasen, samt at vi bistår byggherren Ramlo Sandtak AS i byggesaksprosessen underveis i prosjektet.

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Mesterfjellet skole og familiesenter

Å være prosjektleder for 6 000 kvm kunnskapsmasse har vært en inspirerende og spennende oppgave for OPAK

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse
SHA

Anleggsoppdrag for Vann- og avløpsetaten

OPAK har i løpet av de siste fem år vært involvert i flere av Vann- og avløpsetatens anleggsprosjekter

Les mer
OPAK AS
Konseptvalgutredning

KVU Skolebehovsplaner

Konseptvalgutredninger i forbindelse med skolebehovsplaner for Utdanningsetaten, Oslo kommune

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse
SHA

Kuben Yrkesarena

Kuben yrkesarena vant Oslo bys arkitekturpris i 2014

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Digiplex FET AS

Datahallen som eies og driftes av Digiplex inneholder 6 datahaller og er etablert på Heia Næringspark i Fetsund

Les mer

KVU av Vitensenter på Tøyen

Konseptvalgutredning for nytt Vitensenter på Tøyen

Les mer

Bybanen i Bergen

OPAK har hatt rollen som SHA-koordinator for utførelse (KU) i forbindelse med tre entrepriser i byggetrinn 3 av utbyggingen av Bybanen i Bergen

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse
Prosjektledelse

Værnes lufthavn

Diverse oppdrag for Avinor

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Bærum Idrettspark

Nytt idrettsanlegg bestående av friidrettshall, fotballhall og flerbrukshall

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse

Nye Ny-Krohnborg Bydelssenter

OPAKs prosjekt omfattet rehabilitering og nybygg av Nye Ny-Khronborg Bydelssenter

Les mer
OPAK AS
Konseptvalgutredning

KVU for fremtidig Regjeringskvartal

Konseptvalgutredning for fremtidig løsning av departementenes behov for lokaler i regjeringskvartalet

Les mer
OPAK AS
Byggeledelse
Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse

Kampen Omsorg+

Oppdraget omfatter nybygg og rehabilitering av omsorgsboliger

Les mer
OPAK AS
Prosjekteringsledelse
Byggeledelse
Prosjektledelse

Sagene Brannstasjon

Utvendig rehabilitering av det verneverdige bygget til originalt utseende

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

Nesodden kommunesenter «Tangenten»

Prosjektet omfattet riving av en eksisterende ungdomsskole og bygging av miljøgate i Nesodden sentrum

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse

BI Bergen

Marineholmen Forskningspark er lokalisert i Vestlandets største forsknings- og undervisningsmiljø

Les mer
OPAK AS
Konseptvalgutredning

Alternativutredning nytt Munch-museum

Alternativutredning for Munch-museet på Tullinløkka og Tøyen

Les mer
OPAK Trondheim AS
Byggeledelse

Haakon VIIs gate

Ombygging av 1,3 km med 4-felts vei og tilhørende gang- og sykkelveier, samt fire lysregulerte kryss

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse
SHA

Diakonhjemmet

Prosjektet omfattet bygging av nytt bibliotek og læringssenter, samt ny nettstasjon og utomhusområder.

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse

NVE-huset

«At bygget nå er tilgjengelig for alle og kan smykke seg med energiklasse B taler for seg selv» – NAL

Les mer
OPAK Bergen AS
Byggeledelse
SHA

Gevingåsen jernbanetunell

Ny jernbanetunnel på 4,4 km, nytt jernbanespor på 5,7 km, overgangsbru Hell og nytt signalanlegg

Les mer
OPAK AS
Prosjektledelse
Prosjekteringsledelse

KLP Miljøbygget

Dette bygget ble kåret som «Årets prosjekt i Norge 2009»

Les mer