Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Berger sykehjem og barnehage

Bærum kommune skal bygge ny barnehage og sykehjem

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Verdi (prosjektverdi)

Enheter

Størrelse

16000 m2

Tidsrom

2023-2026

OPAKs rolle

Byggherreombud

Entrepriseform

Totalentreprise

Faser

Planlegging og gjennomføringsfase

OPAKs honrar

Beskrivelse

Det er lagt til grunn miljøambisjoner i prosjektet som skal videreutvikles og tas hensyn til. Prosjektet skal ombruke eksisterende sokkeletasje i betong som fundament for en del av sykehjemmet og se på ombruk av andre materialer. Det legges vekt på miljøvennlige materialvalg og ivaretakelse av naturverdiene på tomten. Det foretas en utvidet naturverdikartlegging der alle typer verdier kartlegges, ikke bare spesielle trær. Arkitekturen tar hensyn til nærliggende villastrøk, gode løsninger for funksjonene og et fotavtrykk som skal ta vare på trær, vegetasjon og fjell i dalen. Kapasiteten for sykehjemmet kan bli mellom 96 og 120 plasser. Det legges til rette for en rekke fellesfunksjoner som tjenestene kan sambruke, som kafé, kjøkken, trimrom, konsertsal, torg, hageanlegg med mer. Nærområdet skal også dra nytte av og få tilgang til anlegget. En turvei legges om for å gå gjennom utearealene og videre til Rykinnhallen. Barnehagen skal ha 150 plasser. Det planlegges at barnehagen er innflyttingsklar ved skolestart 2026 og sykehjemmet ved årsskiftet 2026/27.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser