Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

KVU for fremtidig Regjeringskvartal

Konseptvalgutredning for fremtidig løsning av departementenes behov for lokaler i regjeringskvartalet

Oppdragsgiver

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

Verdi (prosjektverdi)

9 mrd. NOK

Enheter

Størrelse

Tidsrom

2012-2013

OPAKs rolle

Oppdragsledelse og gjennomføring

Entrepriseform

Faser

OPAKs honrar

Beskrivelse

Oppdraget omfatter utarbeidelse av en fullstendig konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig løsning av departementenes behov for lokaler i regjeringskvartalet etter angrepet 22. juli 2011. Det er gjennomført i samarbeid med Metier og LPO. KVU-en er utarbeidet i overensstemmelse med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Utredningen gjennomføres i tråd med forutsetninger og kapittelstruktur for KS1 som følger av Finansdepartementets rammeavtale av 4. mars 2011 om kvalitetssikring av konseptvalg, samt kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ.

OPAK har hatt ansvaret for utarbeidelse av grunnkalkyler for alle alternativer i KVU-en. Vi har også hatt ansvaret for intern kvalitetssikring av økonomimodell, innhold og resultater.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser