Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Reguleringsplan for Losbyveien gang- og sykkelvei

Oppdragsgiver

Lørenskog kommune

Verdi (prosjektverdi)

71 MNOK

Enheter

Størrelse

Tidsrom

2020-2020 (10 mnd)

OPAKs rolle

Prosjektledelse – sluttføring

Entrepriseform

N/A (avgjøres i neste fase)

Faser

Forprosjekt-reguleringsplan

Faser

Beskrivelse

Gang-/sykkelvei langs Losbyveien skal etableres for å øke sikkerheten for myke trafikanter, øke tilgjengeligheten til turområdene i og rundt Losby og gi trygg skolevei. Tiltaket innebærer bygging av gang og sykkelveg fra Finstad og ut til Losby besøksgård, en strekning på ca. 3,5 km.

OPAKs rolle er prosjektledelse og sluttføring av arbeidet med reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei. Arbeidet inkluderer å være byggherrens prosjektleder i planleggingsfasen, styring av rådgiverkontrakt, kontakt med reguleringsmyndighet i kommunen, interkommunal landbruksmyndighet og vegmyndighet i fylket, kontakt med grunneiere, rapportering, informasjon, økonomi, fremdriftsoppfølging mv.

Styrke sykkel og gange som transportform – dette er et tiltak for myke trafikanter for å skape en bedre skoleveg langs strekningen.Helse: Mål å bedre tilgjengeligheten til Marka og aktivitetstilbudene på Losby.Kulturlandskap: Området ved Ruud gård er vurdert å ha svært høy estetisk landskapsverdi, og en allé med ospetrær beholdes så langt det er mulig som sentralt element i kulturlandskapet.Jordbrukslandskap og dyrka mark: Gang- og sykkelveien er omprosjektert for å redusere inngrepet i dyrkamark.Biologisk mangfold: Hensynet til amfibier i Grinderud skogsdam er utredet. Tiltak i en dam vil bli utført av hensyn til forekomst av små salamander

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser