Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Gevingåsen jernbanetunell

Ny jernbanetunnel på 4,4 km, nytt jernbanespor på 5,7 km, overgangsbru Hell og nytt signalanlegg

Oppdragsgiver

Jernbaneverket Utbygging

Verdi (prosjektverdi)

Ca. 735 MNOK

Enheter

Størrelse

Kulvert i betong ca. 80 kvm

Tidsrom

2009-2011

OPAKs rolle

Byggeledelse

HMS-miljøkoordinator

Entrepriseform

Delte entrepriser

Faser

Faser

Beskrivelse

Prosjektet omfattet ny jernbanetunnel 4,4 km, nytt jernbanespor 5,7 km, overgangsbru Hell og nytt signalanlegg.

Byggeledelse av Va, ombygging av FV 950, gang- og sykkelveier, adkomstvei, betongkulvert/portal ca 80 m, grøntanlegg.

Riving av sagbruksbygg. Pumpestasjon for spillvann.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser