Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

SARA (Stjørdal avløps- og renseanlegg)

Nytt avløpsrenseanlegg for Stjørdal kommune for å øke rensekapasitet for Stjørdal kommune.

Oppdragsgiver

Stjørdal kommune – kommunalteknikk

Verdi (prosjektverdi)

Ca. 240M NOK

Enheter

Størrelse

Tidsrom

2016-2018

OPAKs rolle

Byggeleder og SHA-koordinator utførelse

Entrepriseform

Utførelsesentrepriser NS 8405

Faser

Utførelsesfase

Faser

Beskrivelse

Nytt avløpsrenseanlegg for Stjørdal kommune for å øke rensekapasitet for Stjørdal kommune.
Prosjektet var oppdelt i fire entrepriser (utslippsledning, prosess, bygningsmessig og VA).
Bygging av prosessanlegg og servicebygg fundamentert på peler, 2,2 km pumpeledning fra ny pumpestasjon, presset under sjø og vei, offentlig ledningsnett med VA og fjernvarme. Omkobling av eksisterende avløpsnett under drift.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser