Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Bybanen Utbygging – Byggetrinn 4

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km.

Oppdragsgiver

Vestland fylkeskommune

Verdi (prosjektverdi)

Totalkostnad på 7,6 milliarder kroner. Av dette er ca. 6,4 milliarder kroner knyttet til bybaneanlegget

Enheter

Størrelse

Tidsrom

2018-2022/23

OPAKs rolle

Byggeleder

Kontraktsbyggeleder

Prosjekteringsleder

Entrepriseform

NS 8405

Faser

Utbygging

Miljøkrav:
Kravet til kildesortering er økt fra 80 % på byggetrinn 3 til 90 % for byggetrinn 4. Det er besluttet at masser fra tunneldriving skal brukes internt i prosjektet til utfylling i Store Lungegårdsvann. I tillegg gjelder følgende miljøkrav:

 • Biodiesel (HVO)
 • Biodiesel (HVO)/ elektrisk-hybrid
 • Lavkarbonbetong klasse A/klasse B
 • Valg av produkter med lave utslipp

OPAKs honrar

Beskrivelse

Bybanen til Fyllingsdalen omfatter en ny bybanelinje på ca. 9 km. Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksiserende linje bak Bystasjonen. Linjen forsetter langs Store Lungegårdsvann til Møllendal hvorfra den går i tunnel til Kronstad via Haukeland sykehus. Fra Kronstad forsetter banen i Kanalvegen ned til enden av Solheimsvannet ved Jæger/Kristiansborg der den skal gå i en 3 km lang tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingdalen. Banen krysser Fyllingsdalen langs med Oasen.  Der skal det etableres endeholdeplass og oppstillingsplasser for vogner. Kjøretiden blir på ca. 18 min fra Sentrum til Oasen og det vil bli 7 nye holdeplasser. Banen åpner 2022/23

Traséen er anleggsteknisk krevende og omfatter bla:

 • 2 nye tunneler på tilsammen ca. 4 km
 • 7 nye holdeplasser herunder underjordisk holdeplass ved Haukeland
 • Utfylling i sjø langs Store Lungegårdsvann for etablering av bane og ny strand og parkarealer
 • Brokonstruksjoner for kryssing av Fjøsangervegen og Hjalmar Brantingsvei
 • Støttemurer, kulverter, tunnelportaler
 • Sykkelveier og tunneler
 • Masseutskifting på Mindemyren
 • Flytting av eksisterende infrastruktur i bakken
 • Omlegging av veitrafikk i Fjøsangervegen, Lungegårdskaien, Kanalvegen, Hjalmar Brantingsvei/Folke Bernadottesvei
 • Arkeologiske utgravinger

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser