Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Portefølje øst – planprosjekter, for Bane NOR

Oppdragsgiver

Bane Nor

Verdi (prosjektverdi)

Enheter

Størrelse

Tidsrom

Januar 2021- des 2021

OPAKs rolle

Prosjektstyrer

Entrepriseform

Faser

Tidligfase og forprosjektfase

OPAKs honrar

Beskrivelse

Oppdraget er Prosjektstyrer i Bane NORs Portefølje Øst – planprosjekter, med to prosjekter: Ny togtunnel Oslo og Kongsvingerbanen.

OPAKs rolle er operativ prosjektstyrer med ansvar for å integrere alle fagene innen prosjektstyring i prosjektet. Ansvarlig for å vedlikeholde alle styringsdokumenter og verktøy innen prosjektstyring. Arbeid med prosjektenes leveranser innen prosjektstyring og økonomistyring, inkludert estimater, budsjetter, prognoser, fremdriftsplaner, usikkerhetsstyring, prosjektregnskap og kontantstrøm i samsvar med styrende dokumenter, systemer og retningslinjer i Bane NOR.

N/A – konkrete miljømål vil bli utarbeidet i prosjektene. Jernbanen er en klimavennlig transportform, og overføring av transporttjenester fra vei, sjø og luft til jernbane er gode klimatiltak. Bane NORs ambisjon er å støtte opp under de nasjonale miljømålene og arbeide for å redusere utslipp av klimagasser.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser