Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Nytt klinikk- og protonbygg, Radiumhospitalet

Det bygges et nytt bygg bestående av fire bygningsdeler, samt påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse.

Oppdragsgiver

Helse Sør-Øst RHF

Verdi (prosjektverdi)

Enheter

Størrelse

Tidsrom

2018 - 2023

OPAKs rolle

Fremdriftsplanlegger, prosjektledelse og prosjektleder bygg og VVS

Entrepriseform

Faser

OPAKs honrar

Ca. 12,5M NOK

Beskrivelse

Nytt klinikk- og protonbygg skal bygges på samme tomt som dagens Radiumhospital. Byggeprosessen skal foregå tett inntil eksisterende sykehus i drift, noe som vil kreve særskilt aktsomhet ved planlegging, drift og gjennomføring. Det bygges et nytt bygg bestående av fire bygningsdeler, samt påkoblingspunkter til eksisterende bygningsmasse som fortsatt skal inngå i sykehuset. Det er gjennomført rivning av ca. 22 000m2 bygningsmasse, og det har vært en omfattende omlegging av teknisk infrastruktur for å klargjøre tomten for byggeprosessen.

OPAKs roller

Framdriftsplanlegger for Helse Sør-Øst bistår de ulike prosjektene med planlegging av tidligfasearbeid, etablering av framdriftsplaner for gjennomføring av prosjektene samt bistår i selve gjennomføringsfasen. OPAKs konsulent bistår i de ulike prosjektene med planlegging av tidligfasearbeid, etablering av framdriftsplaner for gjennomføring av prosjektene samt i selve gjennomføringsfasen.

Prosjektleder rapporterer direkte til prosjektsjefen. Sentrale oppgaver er:

  • Bistå i å utarbeide konkurransegrunnlag for kontrahering av rådgivere og entreprenører.
  • Gjennomføre tilbudskonkurranser og deltagelse i forhandlinger.
  • Oppfølging av gjennomføring av entrepriser og leveranser.
  • Bistå prosjektsjefen med løpende oppgaver i gjennomføring av prosjektet.

Delprosjektleder bygg og VVS, med byggeplassoppfølging. Koordinering av drift på byggeplass kombinert med sykehus i drift.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser