Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Blakli forberedende arbeider

Etablering av infrastruktur samt klargjøring for bygging av nye Risvollan HVS.

Oppdragsgiver

Trondheim kommune – Eiendom – utbygging

Verdi (prosjektverdi)

55M NOK

Enheter

Størrelse

Tidsrom

2017-2019

OPAKs rolle

Byggeledelse og SHA-koordinator utførelse

Entrepriseform

Utførelsesentreprise NS8405

Faser

Oppfølging i byggefase

Faser

Beskrivelse

Etablering av infrastruktur samt klargjøring for bygging av nye Risvollan HVS. Omlegging av høyspent fra luft til OPI, omlegging av hovedvannsledning og etablering av VA, fjernvarme, avfallsug og flomløp. Etablering av ny kabelendemast, oppfylling og klargjøring av tomt. Etablere ny adkomstvei for Statnett.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser