Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Levre skole

Ny 4-parallell barneskole på Levre i Bærum kommune

Oppdragsgiver

Bærum kommune Eiendom

Verdi (prosjektverdi)

410M NOK

Enheter

Størrelse

Tidsrom

2017 - 2020

OPAKs rolle

Byggherreombud

Teknisk byggherreombud

SHA-koordinator utførelse

Entrepriseform

Totalentreprise med samspill i forprosjektfasen

Faser

Samspill, gjennomføring, reklamasjons- og driftsfase

OPAKs honrar

Beskrivelse

Ny 4-parallell barneskole med ca. 800 elever fra 1.-7. trinn på Levre. I dag er det en 3-parallell barneskole og en 4-avdelings barnehage på tomta. Eksisterende bygg med tilhørende p-plass skal rives og ny fullverdig 4-parallell skole skal oppføres. Prosjektområdet er på ca. 24,8 daa og skal utvikles til et variert, trygt og godt skoleanlegg for barna både i og utenom skoletiden. Prosjektet omfatter også bygging av ny p-plass, ombygging av rundkjøring i enden av Levre skolevei, samt forlengelse og utvidelse av dagens fortau langs Levre skolevei inn til skoletomten. I tillegg skal det utføres arbeid på det offentlige VA-ledningsnettet som den nye skolen skal knytte seg inn på, slik at dette får god nok kvalitet og kapasitet. Prosjektet har et miljøstyringssystemet med samme oppbygging, metodikk og omfang som BREEAM‐Nor.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser