Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Anleggsoppdrag for Vann- og avløpsetaten

OPAK har i løpet av de siste fem år vært involvert i flere av Vann- og avløpsetatens anleggsprosjekter

Oppdragsgiver

Vann- og avløpsetaten (VAV)

Verdi (prosjektverdi)

643 MNOK

Enheter

Størrelse

Tidsrom

2008-2015

OPAKs rolle

Byggeledelse

Teknisk byggeledelse

SHA-koordinator utførelse

Entrepriseform

Faser

OPAKs honrar

Beskrivelse

OPAK har i løpet av de siste fem år vært involvert i flere av Vann- og avløpsetatens anleggsprosjekter. Våre oppdrag omfatter Vettakollen høydebasseng, Voldsløkkatunnelen, og vannforsynings- og overføringsledning mellom Bærum og Oslo.

Vettakollen høydebasseng
Prosjektet omfatter vannforsyning til Vestre og Nordre Aker bydel fra Oset vannbehandlingsanlegg. Her inngår tunnel og landskapspleie, VA- og bygningsteknisk anlegg. Bassenget vil bestå av to underjordiske bassenger i fjell for drikkevann som hver er 100 meter lang, 25 meter bred og 13 meter høy. Det nye anlegget vil ha netto volum 23 000 kubikkmeter.

En lang tunnel på 1400 meter skal sprenges til bassenget og videre fram til Vettakollen T-banestasjon hvor den ender som en blindtunnel. Vannledninger legges i tunnelen for tilkobling til hovedvannledninger i Skogryggveien i vest og i forlengelse av Gaustadveien i øst.

Voldsløkkatunnelen
Prosjektet omfatter ny vannforsynings- og overføringstunnel mellom Maridalsvannet og Voldsløkka som skal sikre trygg vanntransport i underjordisk tunnel fra Oset vannbehandlingsanlegg og ned til hovedledningene ved Voldsløkka. I tunnelen er det lagt en stor vannledning med diameter 2,5 meter.

På Voldsløkka bygges et overbygg i forbindelse med tilknytning til hovedledninger og adkomstsjakt til vannledningen i tunnelen med rom for ventilasjon og teknisk utstyr for drift og styring av anlegget.

Vannforsynings- og overføringsledning Bærum-Oslo
Prosjektet omfatter ny vannforsynings- og overføringsledning mellom Bærum og Oslo. Den nye overføringsledningen strekker seg fra Listuveien i Bærum til Olaf Bulls vei i Oslo, en samlet lengde på ca. 2,9 km. Diameteren på ledningen er 60 cm, og den har en kapasitet på 300 liter i sekundet ved normal belastning.

I tillegg til legging av ledningen er behov for en ombygging av Nordli pumpestasjon for å øke pumpekapasiteten. Det er også utført noen tilpasninger av en del kummer langs ledningstraseen.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser