Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Nye Deichmanske hovedbibliotek

Tidsmessig og funksjonelt bygg, med høy arkitektonisk kvalitet som oppføres sentralt i Bjørvika

Oppdragsgiver

Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten

Verdi (prosjektverdi)

1 591,5M NOK

Enheter

Størrelse

23 500 kvm

Tidsrom

2013 - 2018

OPAKs rolle

Byggledelse

Entrepriseform

Byggherrestyrte delentrepriser

Faser

Utførelsesfasen

OPAKs honrar

Beskrivelse

Oppføring av nytt hovedbibliotek for Deichman. Det nye biblioteket skal med sin sentrale plassering i Bjørvika bli et signalbygg og et pulserende knutepunkt – en moderne møteplass for læring og utveksling av kunnskap. Nye Deichman skal være et nyskapende og tilgjengelig folkebibliotek med moderne og miljøvennlige løsninger, og skal berike og styrke Oslos posisjon som kulturby. Biblioteket skal tilrettelegge for variert aktivitet som læring, opplevelse, debatt, egenproduksjon og utforskning. Det blir et egenartet bygg som utmerker seg innen energieffektivisering, bruk av nye IKT- løsninger og utvikling av en ny type biblioteksrom. Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene. Bygningen skal være inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Biblioteket åpner seg mot byen med publikumsinnganger fra gateplan i tre retninger, mot vest, nord og sørøst.

Vårt oppdrag omfatter byggeledelse for spunt, grunnarbeider/råbygg, tett bygg/fasader, røranlegg, luftbehandling, automasjon, el/tele og heiser/rulletrapper. Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer og kjeller som skal huse et rom- og funksjonsprogram.

Bildegalleri

No items found.

Utvalgte referanser