Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OPAK AS
Selskap

Står samlet under pandemien

21 nye medarbeidere har sluttet seg til OPAK Gruppen i koronaåret 2020, og lagfølelsen i selskapet står sterkt.

11/2/2021

21 nye medarbeidere har sluttet seg til OPAK Gruppen i koronaåret 2020, og lagfølelsen i selskapet står sterkt. – Vi har prøvd å opprettholde normalitet i det unormale, sier HR-ansvarlig i OPAK, Karine Lundby.

Da krisen slo inn for nær et år siden, utarbeidet OPAK en tydelig strategi: langsiktig beslutningstaking og åpenhet med medarbeiderne. Rådgivingsselskapet har kunnet glede seg over fortsatt aktivitet i eksisterende prosjekter i en krevende tid. Parallelt har de hatt et ufravikelig fokus på medarbeidernes trivsel og trygghet.

Hvordan har dere klart å opprettholde lagfølelsen i det spesielle året som har gått?

– Medarbeiderne har vist en utrolig omstillingsevne fra dag én. Felles kontaktpunkter og informasjon har vært viktig for oss, blant annet gjennom fredagskaffe på Teams og ukentlig «koronamail» om det er noen endringer i retningslinjene som påvirker oss. Åpenhet med medarbeiderne har vært og er i sentrum for oss – vi har heller informert for mye enn for lite, sier HR-ansvarlig i OPAK, Karine Lundby.

Økte staben under pandemien

Karine Lundby, HR-leder i OPAK. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Med sine fagmiljøer i Oslo, Bergen og Trondheim, teller OPAK Gruppen 131 ansatte. 21 av dem ble ansatt i løpet av 2020, og selskapet står dermed igjen med flere medarbeidere enn før krisen. De nyansatte har blitt møtt med samme oppfølging som de ville blitt før pandemien, så langt det har vært mulig.

– De møter på kontoret første dag. Da får de egen kontorplass med navnet sitt på og blomst på pulten.
De går gjennom de samme opplæringsrutinene som er vanlig for første uka, fortrinnsvis på kontoret med de ulike opplæringsansvarlige. Det har vært viktig for oss at de nye medarbeiderne våre får møte sentrale personer ansikt til ansikt,
og at de kjenner seg ivaretatt, sier Lundby.

Størrelsen og strukturen på selskapet spiller en viktig rolle for trivselen både blant de nyankomne og de mer stuevarme, mener HR-lederen.

– Vi har korte kommunikasjonslinjer hos oss. Det er lavt under taket og lite byråkrati. Sånn sett er det en fordel å ikke være
for store, men store nok.

Holder kontakten med hverandre

Marte Venstad, prosjektleder og verneombud i OPAK Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Marte Venstad er prosjektleder og verneombud i OPAK. Hun får stadig tilbakemeldinger fra kollegaer på hvor viktig det er at ledelsen er åpen og tydelig med dem. Venstad forteller om ledere som kjørte rundt til medarbeiderne i avdelingen med julegave i desember, og ledere som ringer rundt bare for å høre hvordan det går. De strukturerte medarbeidersamtalene tar de ofte på en gåtur.

– Vi har et unikt miljø i OPAK, mye fordi folk føler seg sett. Det gir en god følelse å komme tilbake til OPAK når du er ute i oppdrag. Vi har en delings- og hjelpsomhetskultur som bidrar til at folk blir trygge på seg selv og føler seg hjemme, sier hun.

Medarbeiderne har holdt det sosiale aktivitetsnivået oppe gjennom å tenke nytt. De møtes jevnlig til digital quiz, avdelingssamlinger og «OPAK-skole» med faglige temaer. «OPAKs aktivitetskanal» har blitt opprettet på Teams, der medarbeiderne hyppig deler tekst og bilder fra ukentlige felles utfordringer. I tillegg har de innført digital pausestrekk.

– Vi har en sterk kultur på tvers av avdelinger, alder og ansiennitet. Disse tiltakene betyr mye
for oss alle. De holder samholdet og teamfølelsen oppe, og gjør at vi holder på den gode kontakten. Vi gleder oss likevel veldig til å se hverandre igjen ansikt til ansikt, slår Venstad fast.

.


Relevante artikler