Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OPAK AS
Selskap

HISTORIEN OM ØSTFOLD-KONTORET

I 2024 fyller OPAK 60 år. Vår 60 år lange historie, vår størrelse og posisjon, er et resultat av tillit fra våre oppdragsgivere, høyt kvalifiserte medarbeidere og et stabilt og langsiktig eierskap.

7/2/2024

Når vi i OPAK AS ekspanderer i en ny region med lokalerutenfor Oslo er det av flere årsaker. I OPAK er vi opptatt av å satse på dyktigefolk, fordi våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og fordi dyktige folker gode rådgivere for kundene våre. Våre rådgivere Ståle Andre Wiig og LasseHågensen er dyktige folk - og de er fra Østfold. Gjennom innholdsrike karriererhar de opparbeidet seg gode nettverk, spesielt i Østfold og Søndre Akershus,som vi ønsker å skape nye kunderelasjoner gjennom.

Videre er vi i OPAK AS opptatt av lokal tilhørighet, og åvære tett på kundene våre. Vi har gjennom 60 år stadig hatt spennende oppdrag iregionen, og vi ser store muligheter i bygg- anlegg og eiendomsbransjen iØstfold og Søndre Akershus i årene som kommer.  Vi ønsker nå å markere en enda tydeligerelokal tilstedeværelse i regionen, gjennom å etablere et eget kontor sentralt plasserti Østfold.

Som «60-åring» er vi også opptatt av de lange linjene. Det åetablere et nytt kontor i en region betyr mye for oss. Det er ikke noe vi gjørhver dag. Vi skal tilnærme oss nye kunder og næringslivet i ny region slik vialltid har gjort, med skikkelighet og høy faglig integritet, og som langsiktigesamarbeidspartnere ovenfor kundene våre.

I første omgang er det Lasse og Ståle som er i front av«flyttelasset», med ansvar for denne satsningen. Og de har hele OPAK AS iryggen. Vi har som mål å vokse stabilt både med nye ansatte og nyekunderelasjoner i årene fremover. Vi ønsker å tilnærme oss nye kunder både iprivat- og offentlig sektor, og vil skal dra nytte av våre spesialisertetjenesteområder innen byggfaglig spesialrådgivning og eiendomsrådgivning i nyregion. OPAK er allerede engasjert i oppdrag lokalt i regionen, og i novemberholdt vi et seminar for boligselskaper i Sarpsborg. Både boligselskapene(borettslag og sameier) og eiendomsaktører ønsker vi med å være lokaltforankret å komme tettere på.

Vi opplever at markedet etterspør et bredt spekter av våretjenester og at kundene våre verdsetter sterk kompetanse, integritet ogleveranser med høy kvalitet. Vi tilbyr blant annet:

·        Prosjektadministrative tjenester (prosjekt- ogbyggeledelse, SHA-koordinator)

·        Tilstandsvurdering / vedlikeholdsplanlegging /teknisk due diligence

·        Verdivurderinger av eiendom

·        Arealoppmåling

·        Byggteknisk skaderådgivning

·        Energirådgivning. Energikartlegging av eiendomog energimerking av bygg

Vi gleder oss stort over å bli en aktør i det lokalenæringslivet i Østfold og Søndre Akershus!

Relevante artikler