Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OPAK AS
Selskap

Kompetanseoverføring i OPAK

I OPAK jobber vi målrettet med kompetanseoverføring. Et av tiltakene vi benytter så ofte vi kan, er å sette sammen team bestående av både seniorer og juniorer.

12/10/2023

I OPAK jobber vi målrettet med kompetanseoverføring. Et av tiltakene vi benytter så ofte vi kan, er å sette sammen team bestående av både seniorer og juniorer. Tidligere opplevde vi at denne typen samarbeid stort sett ga en ensidig gevinst for junior-parten. I en verden i stadig raskere teknologisk-/digitalutvikling, opplever vi imidlertid at junior-/senior samarbeid gir langt mer gjensidig nytte enn tidligere. Dette handler om at læring og kompetanse flyter mer jevnt mellom juniorer og seniorer.

Erfaringsmessig blir dette svært gode team hvor læringen går begge veier. Juniorene kommer raskt inn i systematikken i oppdragene, og produksjon på byggeplassene. Samtidig bidrar juniorene med nye tanker om prosesser og teknologi som hever kompetansen til seniorene.

– Jeg synes det er veldig lærerikt, og det gir en stor trygghet i oppdrag som ny i arbeidslivet og bransjen. Det å få gode og grundige innspill og støtte hele veien i et prosjekt, fra en erfaren i bransjen, har vært svært verdifullt for meg. I tillegg har jeg erfart at et junior/senior samarbeid utfyller hverandre på en god måte i prosjektene. En junior vil kunne ta på seg mer standardiserte oppgaver, som en senior kan se som tidskrevende, men som en junior vil kunne lære mye av og se som nytt og spennende. Dette bidrar til effektivitet og god arbeidsfordeling i prosjektene, sier Sofie Wessel Lund, junior prosjektleder i OPAK.

Senior prosjektleder, Einar Michelsen, sier seg enig. – Som senior oppleves dette lærerikt og utviklende. Nyutdannede tilfører ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og nye(re) holdninger. Det er både nyttig og utfordrende å arbeide med noen som stiller spørsmål ved innarbeidede vaner (…og uvaner).

Vi har flere eksempler i OPAK på at denne måten å overføre kompetanse på leverer høy kvalitet i oppdragene, til gled for oppdragsgiverne og de ansatte i OPAK.

Relevante artikler