Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OPAK AS
Selskap

OPAK organiserer for fremtiden

OPAK endrer organisering fra 1. januar 2024. Endringen innebærer også at vi i enda større grad markedsorienterer oss, videreutvikler fagområdene våre og strekker oss mot vår visjon om å levere over forventning!

4/1/2024

– Vi opplever at kompleksiteten i byggeprosjekter øker kraftig i takt med teknologisk utvikling, klimaendringer og behovet for nye bærekraftige løsninger. Fremtidsrettede og gode løsninger stiller krav til rådgivning med høy kompetanse, og ikke minst samhandling og god kommunikasjon mellom ulikefagområder, sier administrerendedirektør Lars Anders Larsen. Det ønsker vi å tilrettelegge for ved å samle alle våre fagområder inn under én direktør forretningsområder fra nyttår av. Denne rollen vil bli ivaretatt av Glenn Bjørsrud. I tillegg innfører vi markedsleder som en ny rolle, som bl.a. vil få ansvar for å koordinere markedsarbeid og leveranser på tvers av våre ulike fagområder. Denne rollen vil bli ivaretatt av Magnus Kolberg Eriksen.

– Endringen innebærer også at vi i enda større grad markedsorienterer oss, videreutvikler fagområdene våre og strekker oss mot vår visjon om å levere over forventning! Og det vil definitivt komme våre kunder til gode, tilføyer direktør for forretningsområder Glenn Bjørsrud.

Selskapsledelsen vil etter disse organisatoriske endringene bestå av Ingun Væringstad (økonomidirektør), Glenn Bjørsrud (direktør forretningsområder), Magnus Kolberg Eriksen (markedsleder) og Lars Anders Larsen (administrerende direktør).

Jan Johansen, som frem til nå har hatt ansvar for byggeledelse og tidligere byggfaglig spesialrådgivning, har vært sentral i utforming av den nye organiseringen, men har etter eget ønske valgt å pensjonere seg fra nyttår av.

– Vi takker Jan for fantastisk innsats og bidrag til å videreutvikle et av landets beste fagmiljø gjennom sine 23 år i OPAK! avslutter Lars Anders.

Relevante artikler