Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

OPAK med prosjektledelse for nye skoler i Nittedal

OPAK AS har inngått avtale med Nittedal kommune, og skal være ansvarlige for planlegging og bygging av to nye skoler i Nittedal.

24/3/2017

OPAK AS har inngått avtale med Nittedal kommune, og skal være ansvarlige for planlegging og bygging av to nye skoler i Nittedal.

Prosjektene har en samlet kostnadsramme på i overkant av 700 millioner kroner i tillegg til betydelige opsjoner.

To eksisterende barneskoler skal samlokaliseres i en ny barneskole til 700 elever på Elvetangen i Hakadal. I tilknytning til skoleanlegget skal det bygges ny flerbrukshall og svømmehall. Foreløpig anslag tilsier at skolen med idrettsanlegg vil omfatte cirka 11.000 kvadratmeter. Kostnadsramme er på 451,5 millioner kroner.

Parallelt skal Nittedal ungdomsskole rives og ny skole til 550 elever bygges. Her er anslått areal for nybygget på 5.800 kvadratmeter. Kostnadsramme er på 271,5 millioner kroner.

Begge skolene skal stå ferdig til skolestart høsten 2020.

OPAKs prosjektlederteam består av overordnet prosjektleder og to assisterende prosjektledere. Teamet er allerede i gang med programmeringsarbeidet for begge skolene. Begge prosjektene skal gjennomføres i en samspillsmodell og anskaffelse av samspillsentreprenører er også i gang.

I tillegg inngår to opsjoner i OPAKs avtale. Dette er en flerbrukshall i Søndre Nittedal, ny Rotnes barneskole og ny Bjertnes barnehage med en kostnadsramme på til sammen cirka 500 millioner. Opsjon på flerbrukshall kan bli utløst i 2017. Barneskolen og barnehagen skal ferdigstilles til 2022.

Relevante artikler