Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
OPAK AS
Selskap

Fagdag for boligselskaper april 2024

Vi inviterer nok en gang inn til en fagdag med høyaktuelle temaer for de som forvalter et boligselskap.

20/3/2024

I 2023 arrangerte vi to fagdager med temaer som er høyaktuelle for de som forvalter et boligselskap. Vi holdt fokus på sunn og bærekraftig drift og vedlikehold av boligselskaper.

Etter positive tilbakemeldinger fra deltakerne gjentar vi fagdagen.

Bjørn-Erik Andersen fra avdelingen byggfaglig spesialrådgivning holder et innlegg om vedlikeholdsbehovet for betongkonstruksjoner. Mange har en oppfatning av at betong er vedlikeholdsfritt, men det er svært viktig at betongen kontrolleres og vedlikeholdes. Betong inneholder armering. Armeringens største fiende er korrosjon/rust og når armeringen først har begynt å ruste er det kritisk å få satt i gang med rehabilitering av konstruksjonene. Bjørn-Erik går gjennom enkle tiltak og metoder som kan forlenge levetiden til betongkonstruksjoner og redusere vedlikeholdskostnadene.

Tormod Gundersen fra avdelingen prosjektledelse privat tar oss gjennom ulike forvaltningsstrategier og prosessen med å få utført arbeider på boligselskapets bygningsmasse. OPAK bistår mange boligselskaper med prosjektadministrasjon i forbindelsemed rehabilitering av fasader, tak, våtrom, etc. Tormod vil komme med råd til hvordan gjennomføringen av slike prosjekter kan gå så smidig som mulig. Et av råd er å etablere en egen prosjektgruppe for boligselskapet i forbindelse med rehabiliteringsarbeider. Prosjektgruppen trenger ikke nødvendigvis å være personer fra styret, men kan være andre personer som binder seg til å følge prosjektet fra start til slutt. Ved å etablere en prosjektgruppe som skal følge prosjektet fra start til slutt, slipper man utfordringene med at et styre blir byttet ut midt i prosjektet på grunn av at valg av styremedlemmer kommer midt i prosessen med rehabilitering. Lær mer om dette ved å bli med på vår neste fagdag!

Lars Are Krøkje fra avdeling Eiendomsrådgivning vil gi en innføring i tilstandsvurderinger med vedlikeholdsplan og forklare hvorfor det er viktig for boligselskaper å kjenne til vedlikeholdsbehovet fremover i tid. Ved å kjenne til behovet forvedlikehold og oppgraderinger, kan man sette av midler til arbeidene og sikre en økonomisk forutsigbarhet for boligselskapene. Visste du at ved å ta en befaring med tilstandsvurdering og vedlikeholdsplan kan dere spare deres boligsameie penger og tid ved å være ut i god tid før skadene på bygget inntreffer?

Energirådgivning og besparing av energikostnader er i vinden og Magnus Kolberg Eriksen fra avdelingen prosjektledelse privat vil gå gjennom et foredrag om energirådgivning. Det er svært gode støtteordninger som boligselskaper kan benytte seg av til å utrede mulighetene for energibesparelse på sin bygningsmasse. Enova kan gi støtte på opptil 75% av kostnadene for en energikartlegging, forutsatt at kartleggingsrapporten inneholder gitte kriterier fra Enova. OPAK har god erfaring med å utarbeide rapporter som oppfyller Enovas krav til støtte. En energikartlegging vil redegjøre for isolasjonsverdier, oppvarmingskilder, ventilasjon, etc. for bygget slik det er i dag. I tillegg vil ulike oppgraderinger og tiltak bli beskrevet, med simulerte verdier for besparelse. Tema om energirådgivning skapte stort engasjement på våre tidligere fagdager, og vi gleder oss til nok en gjennomgang av temaet.

Ny fagdag er tirsdag 23. april 17.00-19.00 i OPAKs lokaler på Skøyen.
Dersom du eller noen i ditt boligselskap ønsker å delta, kan dere melde dere på ved å sende en e-post til firmapost@opak.no. Eposten merkes med "Påmelding fagdag". Beksriv antall deltakere som kommer og hvilket boligselskap dere representerer. Det er gratis å delta.

Relevante artikler