Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Energi- og miljørådgivning

OPAK gjennomfører energi- og miljørådgivning for alle faser av et prosjekt eller et byggs levetid. Vi gir bærekraftige råd til våre kunder slik at de kan innfri de miljø- og energikravene som de vil møte både nå og i fremtiden, med fokus på kostnadseffektive, robuste og energieffektive løsninger.

Vi tilbyr:

 • Energirådgivning med:
 • Energikartlegging av boligsameier/borettslag og næringsbygg (Enova-støttet)  
 • Energioptimalisering av tekniske anlegg
 • Energimerking av bygg (næring og bolig)
 • Ombrukskartlegging av eksisterende bygg ifm. rehabiliteringsprosjekter
 • BREEAM NOR-AP for gjennomføring av BREEAM NOR - prosjekter
 • BREEAM In-Use sertifisering for eksisterende bygg og næringseiendom
 • Miljørevisjon av byggeprosjekter
 • Miljøkartlegging og miljøvurdering av bygg
 • Utarbeidelse av miljøoppfølgingsprogram (MOP) og miljøplaner for byggeprosjekter
 • Miljøledelse og innføring av miljøstyringssystemer, som Grønt Flagg, Miljøfyrtårn og ISO 14001:2004
 • Avfallsrådgivning
 • Utarbeidelse av klimagassregnskap

OPAK har egne rådgivere med godkjenningen BREEAM NOR Akkreditert Profesjonell (AP) og med BREEAM In-Use sertifisering.

OPAK fasiliterer BREEAM NOR prosjekter i hele eller deler av prosjektet. Med fokus på BREEAM NOR på et tidlig stadium oppnår man et kostnadseffektivt prosjekt med en klarmiljøprofil. Oppfølging av BREEAM NOR gjennom hele prosjektperioden sikrer at kravene til sertifisering oppnås, og at prosjektet dermed får riktigklassifisering

Relevante prosjekter

Relevante tjenester

No items found.

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.