Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Leietakers vedlikeholdsplikt

OPAK gjennomfører årlig et stort antall vurderinger av leietakers vedlikeholdsplikt for statlige, kommunale og private eiendomsbesittere, både for gårdeiere og leietakere. OPAK kan bistå eiendomsbesittere over hele landet med sine tjenester.

I OPAK har vi erfarne ingeniører og sivilingeniører som har jobbet med denne type vurderinger i en årrekke, og foruten byggkompetanse kan vi ved behov støtte oss på egne ressurser innen brann-, VVS- og elektrofag.

Leietakers vedlikeholdsplikt
OPAKs vurdering av leietakers plikt til vedlikehold sikrer en mest mulig nøytral vurdering av hvilke arbeider som kreves gjennomført ved en utflytting, for begge parter. I mange tilfeller har leietaker ikke oppfylt sin plikt til vedlikehold i henhold til leiekontrakten og etterslepet kan være betydelig. Det kan også være tilfeller hvor gårdeier stiller urimelige krav ved utflytting. OPAK har som en av få aktører i markedet lang erfaring med å utarbeide slike utflyttingsrapporter og benyttes ofte som en nøytral part av begge parter.

Vurdering av leietakers plikt til vedlikehold innebærer å registrere og vurdere tilstanden på et lokale eller deler av dette som oftest i forbindelse med leietakers utflytting. Vurderingen baseres på leiekontraktens ordlyd om plikt til vedlikehold, og det blir foretatt en byggfaglig vurdering av hvilke plikter leietaker har. Relevante utdrag fra leiekontrakten blir fremhevet, og OPAKs generelle vurdering av leietakers plikter blir presisert.

Vurderingene omfatter som oftest gulv, vegger, himlinger, dører/vinduer, VVS installasjoner og elektriske anlegg. Ved såkalte «bare-house» avtaler omfatter vurderingen også utvendige flater som yttertak, fasader, grunnmur, vinduer, dører og utvendige tekniske installasjoner, dersom leietaker har utvendig vedlikeholdsplikt.

Hvorfor vurdere leietakers plikt til vedlikeholdsplikt?
Vurdering av leietakers plikt til vedlikehold benyttes for å synliggjøre hvilke plikter en leietaker har. OPAKs rolle er objektiv, og rapporten gir en vurdering av hvilke tiltak OPAK ser som relevante i forbindelse med en avslutning av leieforholdet. Vurderingen gjør det oftest enklere for utleier/leietaker å komme til enighet om hvilke vedlikeholdsarbeider som skal gjennomføres. Vurderingen gir samtidig et overslag over hvor mye det vil koste å gjennomføre tiltakene, og utleier får således en oversikt over hva som kan kreves i kompensasjon dersom tiltakene ikke blir gjennomført.

Også leietakers plikt til tilbakeføring av endringer utført i lokalene av leietaker blir vurdert. Ofte ønsker utleier at lokalene skal settes tilbake i den stand de var ved innflytting.

Tiltakene kan deles generelt inn i 3 kategorier:

  1. Rengjøring og opprydding
  2. Vedlikehold og skader
  3. Tilbakeføring

Ved langsiktige leieforhold kan det være formålstjenlig med statusrapport i leieperioden for å kontrollere om leietaker overholder sin plikt til vedlikehold i samsvar med leiekontraktens forutsetninger. Det er også viktig med en registrering av tilstanden ved innflytting, slik at en kan unngå unødvendige diskusjoner om hvordan forholdene var da.

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.