Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Byggfaglig spesialrådgivning

OPAKs ansatte har høy kompetanse innenfor en rekke byggfag. Våre rådgivere bistår privatpersoner, boligselskaper og næringsdrivende med å utarbeide dokumentasjon om byggetekniske feil og mangler i både nye og eldre bygg. Slik dokumentasjon er sentral i reklamasjonssaker i forbindelse med kjøp/salg av eiendom, nybygging, ombygging, oppføring av tilbygg eller rehabilitering.

Vi utarbeider dokumentasjon på bakgrunn av:

 • Kontroll av utførte byggearbeider
 • Kalkulasjon av kostnader ved byggearbeider
 • Bistand i tvistesaker, inkludert fagkyndig vitne
 • Bistand ved overtakelse av ny eiendom
 • Vurdering av årsak til bygningsskader

OPAKs byggfaglige spesialrådgivere bistår også sameier og borettslag med prosjektadministrasjon i forbindelse med rehabilitering av eiendom. Rehabiliteringen kan omfatte rehabilitering av skorsteiner, rehabilitering av fasader, omtekking av tak, fuktsikring av grunnmurer eller betongrehabilitering av balkonger, terrasser eller parkeringshus.

Vi tilbyr blant annet følgende bistand ved gjennomføring av rehabiliteringsarbeider:

 • Utarbeidelse av tilbudsdokumenter
 • Kontrahering av entreprenør
 • Kontroll av den håndverksmessige utførelsen
 • Organisering av byggemøter
 • Håndtering av avvik og endringer som oppstår
 • Kontroll av fakturaer
 • Kontroll av garantier og forsikringer
 • Overtakelse og sluttoppgjør

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.