Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Plan- og byggesaksrelatert rådgivning

OPAKs plan- og byggesaksavdeling er landsdekkende leverandør av tjenester regulert med hjemmel i plan- og bygningslovgivningen. Vi har spesialisert oss på rollene som forslagsstillers plankonsulent, ansvarlig søker, og uavhengig kontrollør, men utfører også saksrelevant milepælsrådgivning.

OPAK AS har sentral godkjenning som ansvarlig:

 • søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3
 • kontroll av Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 3

Vi tilbyr:

Forslagsstillers plankonsulent/ Planfaglig rådgiver
Vi organiserer og gjennomfører nødvendige planprosesser i rollen som forslagsstillers plankonsulent. Våre prosjekt- og eiendomsutviklere har erfaring med regulering av alt fra mindre boligområder til store og komplekse kombinasjonsformålsplaner.

Ansvarlig søker jf. plan– og bygningsloven
Vi organiserer og gjennomfører nødvendig byggesaksprosesser med eventuelt tilhørende dispensasjonssøknader og klagesaker i rollen som ansvarlig søker.

Gjennomføring av uavhengig kontroll i henhold til plan- og bygningsloven
Vi gjennomfører lovpålagt uavhengig kontroll slik at du som tiltakshaver kan være sikker på at byggesaksprosessen lar seg gjennomføre uten uheldige forsinkelser, overraskelser og  feil.

Utviklingsvurderinger og mulighetsstudier
Vi identifiserer og utreder utviklingsobjekter, og kartlegger forutsetninger for og potensialet for vellykkede prosjekter. Vi utarbeider også arealplanrelaterte mulighetsstudier.

Due dilligence
Vi gjennomfører en due diligence-prosess med omfattende kartlegging av byggesaksrelatert status, gjennomgang av overordnet plangrunnlag og med vurdering av eiendommens utviklingspotensial.

 • Deling- og seksjoneringsprosesser
  Vi organiserer og gjennomfører deling- og seksjoneringsprosesser jfr. matrikkelloven, eierseksjonsloven og plan– og bygningsloven.
 • Offentlig saksbehandlingsarbeid
  Vi bistår med plan- og bygningslovsregulert saksbehandlingsarbeid som; saksbehandling av plan- og byggesaker, klagesaker, og ekspropriasjons- og delingssaker.
 • Generell rådgivning
  Vi tilbyr strategisk- og prosessuell milepælsrådgivning knyttet til reguleringsplanarbeid, byggesøknader, dispensasjonssøknader, klagesaker, refusjonssaker, ekspropriasjonssaker, dele- og seksjoneringssaker, tomtefestekontrakter, konsesjonssøknader, samt odel- og bopliktrelaterte spørsmål mv.

Kurs og foredrag
Vi avholder kurs og foredrag om plan- og bygningsloven og dens ulike prosesser.

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.