Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

For Privatpersoner

Om typiske oppdrag

Typiske oppdrag kan blant annet omfatte følgende:

  • Kontroll av utførte byggearbeider
  • Kalkulasjon av kostnader ved byggearbeider
  • Bistand i tvistesaker, inkludert fagkyndig vitne
  • Bistand ved forbefaringer, overtakelse og garantibefaring av eiendom
  • Vurdering av årsak til bygningsskader, anbefaling av tiltak og beregning av kostnader for tiltakene
  • Vurdering av tilstandene på bygningsdeler som f.eks. tak, fasade, vinduer/dører grunnmur etc.

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.