Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Prosjektledelse

Som prosjektleder tar OPAK det overordnede ansvaret for prosjekter for byggherren. Vi leverer prosjektledertjenester både til offentlige og private byggherrer.

OPAKs prosjektledere leverer:

Overordnet prosjektledelse

  • Prosjektadministrasjon og ledelse av fremdriften i prosjektet
  • Ansvar for anskaffelser og kontrahering av rådgivere og entreprenører som bidrar i prosjektet
  • Utarbeidelse av tilbudsdokumenter, kontrakter og kravspesifikasjoner

Økonomistyring

  • Budsjettering
  • Oppfølging av avvik
  • Usikkerhetsstyring
  • Usikkerhetsstyring på grunnlag av usikkerhetsanalyser

Kvalitetssikring

  • Kvalitetssikring underveis i og ved ferdigstillingen av prosjektet

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.