Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Verdivurdering

OPAK har gjennom 35 år verdsatt mange store og komplekse eiendommer. Vurdering av et bredt spekter av eiendommer landet rundt har gitt oss god kompetanse på mange lokalmarkeder i Norge. Vi er nå fire takstmenn, men samarbeider tett med vår egen utrednings- og analyseavdeling og kan dermed ved behov stille med ytterlige ressurser. Vi har ansatte med teknisk, økonomisk og planfaglig bakgrunn og kan tilby oppdragsgivere bred faglig rådgivning ved verdsettelse.

Hvem jobber vi for?
Vi har oppdrag for og rammeavtaler med statlige, kommunale og private eiendomsbesittere. Flere av våre faste oppdragsgivere har eiendommer landet rundt, og mange av våre oppdrag er utenfor Oslo. I de senere årene har vi hatt et betydelig antall verdsettelsesoppdrag i forbindelse med utarbeidelse av konseptvalgutredninger og andre offentlige utredninger.

Hva kan vi vurdere?
Alt av eiendom kan i utgangspunktet vurderes. Som følge av våre kunders til dels komplekse eiendomsporteføljer har vi nylig blant annet vurdert flyplasser, friluftseiendommer/LNF-områder, barnehager, sykehus, institusjoner, skoler, museer, industrieiendommer, busstasjoner, banker, kaier/moloer, fengsler, bensinstasjoner, fjellanlegg, kontorbygg, avfallsplasser, boligtomter, festetomter, boligblokker, utviklingsområder bolig/næring mfl. Vi har også gjennomført et større antall tomtesøk for flere offentlige eiendomsbesittere.

Hvordan jobber vi?
Vi benytter anerkjente verdsettelsesmetoder. Våre verdivurderinger utføres basert på mandat fra oppdragsgiver, men vanligvis vurderer vi en eiendoms verdi basert på både faktisk og alternativ bruk. Dette gjøres for å synliggjøre den reelle markedsverdien. Vi befarer i utgangspunktet alle eiendommer, men kan i enkelttilfeller også verdsette eiendommer med lav verdi uten befaring. Dette gjelder i hovedsak eiendommer avsatt til friluftsområder.

Også i tilfeller hvor en større portefølje eiendommer skal verdsettes for internt bruk, kan befaringen avtales utelatt. Vi gjennomgår alltid gjeldende regulering og bruker i stor grad referanser i våre vurderinger. Andre parametere som eierkostnader, ledighet, og salgspriser gjennomgås også. Både intern og ekstern kvalitetssikring utgjør en stor del av hvert enkelt oppdrag. Vi dekker de fleste tekniske fag og kan derfor om ønskelig også levere tilstandsrapporter.

Hva er omfanget av en verdivurdering?
En verdivurdering utgjør vanligvis fra 10-35 sider, avhengig av kompleksitet, antall bygg på eiendommen og mulige alternativer som skal vurderes. Vi kan også levere enklere verdivurderinger for internt bruk, eller skreddersydde vurderinger i notats form. Både tomte- og lokalsøk leveres også. Vi har blant annet erfaring med søk etter skole- og barnehagetomter, busstasjoner og tomter for andre typer kommunale formål. OPAK har i tillegg en egen analyse- og utredningsavdeling som blant annet utarbeider konseptvalgutredninger eller mulighetsstudier, når større og mer omfattende vurderinger er ønskelig.

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.