Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Tilstandsvurdering

OPAK gjennomfører årlig tilstandsvurderinger/ teknisk due diligence for statlige, kommunale og private eiendomsbesittere. Skoler, barnehager, kirker, svømmehaller, lager- og kontorbygg er blant bygg som er vurdert. I tillegg har vi tilstandsvurdert et stort antall borettslag og sameier. OPAK kan bistå eiendomsbesittere over hele landet med sine tjenester.

I OPAK har vi erfarne ingeniører og sivilingeniører som har jobbet med tilstandsvurderinger i en årrekke, innenfor bygg-, brann-, VVS- og elektrofag.

Tilstandsvurdering
En tilstandsvurdering er en vurdering for å få oversikt over en enkelt bygningsdel eller hele byggets tilstand. Tilstandsvurderingen vil avdekke mulige bygningsskader, byggefeil og vedlikeholdsetterslep for eiendommen. Tilstandsvurdering hjelper eieren av bygget å få oversikt over hva som må gjøres av vedlikeholds-/utbedringsarbeider de kommende årene, samtidig som eventuelle moderniseringstiltak blir påpekt. Alle utbedringstiltakene blir kostnadsestimert slik at byggherren får et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidig vedlikeholdsplanlegging og budsjettering. Tilstandsvurderingen gjøres iht. retningslinjer fra Standard Norge, gitt i NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk. Tilstandsvurderingen kan gjøres på forskjellige nivåer, fra nivå 1 til nivå 3. En tilstandsvurdering på nivå 1 er en overordnet vurdering og er den som benyttes når man skal få seg en oversikt over bygningsmassen. I en nivå 1 vurdering vil det bli anbefalt eventuelle videre undersøkelser på nivå 2 eller 3.

Teknisk Due Diligence
Ved salg av næringseiendom ønsker ofte en potensiell kjøper en bedre oversikt over den tekniske tilstanden til bygget, målt opp mot opplysninger gitt av selger. En Teknisk Due Diligence av eiendommen er en gjennomgang av hele bygningsmassen som påpeker feil/ mangler i forhold til gjeldende lover og forskrifter, og eventuelt vedlikeholdsetterslep som en kjøper bør være oppmerksom på. Ved en Teknisk Due Diligence vil all tilgjengelig dokumentasjon gjennomgås slik som plantegninger, branntegninger, serviceavtaler, tidligere tilstandsrapporter osv. Alle feil, mangler og vedlikeholdsetterslep blir kostnadsestimert. På denne måten vil en potensiell kjøper unngå ubehagelige overraskelser ved en eiendomsoverdragelse.

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.