Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Byggeledelse

Sentrale arbeidsoppgaver er:

Administrasjon og ledelse av fremdrift på byggeplassen

  • Administrasjon og ledelse av byggeplassen på vegne av byggherren
  • Bistand med anskaffelser og kontrahering av entreprenører
  • Daglig oppfølging av fremdrift og kvalitet
  • Løpende håndtering av varsler, krav, endringer og avvik
  • Ledelse av møter og befaringer på byggeplass
  • Ledelse av ferdigbefaringer og overtagelse
  • Oppfølging i reklamasjonstiden

Daglig oppfølging av økonomien i prosjektet

  • Kontroll av økonomi, som fakturering og sikkerhetsstillelse
  • Forestå behandling av sluttoppgjør fra entreprenører

Løpende oppfølging av miljøkrav

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

  • SHA-oppfølging på byggeplass (koordinator for utførelsesfasen)

OPAK tilbyr også SHA-rådgivning som en egen tjeneste, og kan bistå med denne type rådgivning også når vi ikke er hovedansvarlige for byggeledelsen i prosjektet.Som byggeleder tar OPAK ansvaret for å lede byggearbeidene på byggeplassen i henhold til avtaler og kontrakter som er inngått mellom byggherren og entreprenører. Byggelederen representerer byggherren i det daglige arbeidet på byggeplassene, og følger opp administrasjon, økonomistyring og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for å sikre god fremdrift og høy kvalitet gjennom prosjektet fra start til slutt.

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.