Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Analyse

Usikkerhetsstyring og -analyser
Usikkerhetsanalyser utarbeides på en systematisk metode som brukes for å identifisere, definere, beskrive og beregne usikkerhet. I usikkerhetsanalysene avdekker vi de største usikkerhetene i prosjektet, og vurderer mulige positive og negative utfall. I tillegg gir usikkerhetsanalysen et estimat for prosjektkostnader og forventet tidsbruk, samt forslag til tiltak som øker sannsynligheten for det mest gunstige utfallet av usikkerhetene. OPAK AS utfører usikkerhetsanalyser for kostnader og fremdrift, og utarbeider en plan for videre usikkerhetsstyring.

En god plan er nøkkelen for å lykkes med den praktiske håndteringen av usikkerhet. Planen beskriver ansvarsfordeling, bruk av usikkerhetsmatriser og tidspunkter for gjennomføring av nye usikkerhetsanalyser. Planen beskriver også hvordan man bør gjennomføre månedsrapportering som viser status for de gjeldende usikkerhetene i et prosjekt, eventuelle endringer siden forrige rapportering, tiltak som må iverksettes, samt hvem som er ansvarlig for tiltak og frister.

Interessentanalyser
Interessentanalysen har som formål å kartlegge alle som berøres av et prosjekt. I tillegg avdekkes interessentenes behov, krav og forventninger til det aktuelle prosjektet. Strukturerte interessentanalyser danner grunnlaget for videre handlingsplaner. Effektiv analyse og håndtering av de ulike interessentene er ofte avgjørende for om et prosjekt blir en suksess.

Derfor er det viktig med:

  • God forståelse av hvilke interessenter som prosjektet må forholde seg til over prosjektets forløp, og hvordan interessentbildet endrer seg over tid
  • God forståelse av den enkelte interessents krav, behov og forventninger, og hvordan disse behovene utvikler seg
  • God forståelse av interessentens makt, det vil si evne og vilje til å påvirke beslutninger og løsningsvalg

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.