Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Arealoppmåling

OPAK har i snart 30 år arealberegnet mer enn 10 millioner kvadratmeter næringseiendom for mange av de største eiendomsselskapene i Norge. Ved kjøp, salg og utleie er korrekt beregning av areal av stor betydning. Erfaringsmessig er bruttoarealer summert fra leiekontrakter fra 0 til 8 prosent for lave.

Arealberegning
Våre hovedoppgaver er å utarbeide arealtegninger, beregne leiearealer og fordele fellesarealer etter den faktiske bruken. Dette blir dokumentert i vår egenutviklede arealrapport og er basert på NS3940 og «Veileder for beregning av utleieareal i næringsbygg» (en veileder basert på NS3940). Her er bruken av elektroniske tegninger (DWG) en sentral kilde for å få hentet ut ønsket informasjon for videre bruk i vårt arbeid. Vi følger også opp med oppdateringer ved ombygginger eller endringer av leieforholdene.

3D-skanning og opptegning
OPAK kan utføre presis og kostnadseffektiv skanning av bygg med håndholdt laserskanner. Resultatet danner en 3D punktsky som er en nøyaktig kopi av det som blir skannet. Prosessen krever minimalt med planlegging og forarbeid. Selve skanningen utføres raskt og enkelt da skanneren er håndholdt, og tiden man oppholder seg i hvert rom eller område i forbindelse med selve skanningen er kort. Ut i fra punktskyen kan man blant annet:

  • Utarbeide en 3D modell (BIM)
  • Lage plantegninger
  • Revidere eller sjekke eksisterende plantegninger
  • Utarbeide «as built»-dokumentasjon

Tradisjonelt har slike skanninger vært omfattende, med større stasjonært utstyr som må flyttes rundt; men med den nye håndholdte teknologien kan det gjøres enklere og mer kostnadseffektivt enn tidligere.

Branndokumentasjon
OPAK kan utarbeide branntegninger og orienterings- og rømningsplaner for nye og eksisterende eiendommer.

  • Orienteringsplaner illustrerer sløyfeinndeling, rømningsveier og manuelle meldere. Det forutsettes at sløyfeinndeling er som på eksisterende dokumentasjon for eiendommen.
  • Brannplan illustrerer brannteknisk oppdeling, markering av branntekniske installasjoner og rømningsveier.
  • Rømningsplanene illustrerer rømningsvei, slukkeutstyr, manuelle meldere, samt en generell branninstruks.

I tillegg til dette har vi brannrådgivere som kan bistå med følgende:

  • Brannteknisk rådgivning og tilstandsvurdering.
  • Vurdering av branntegninger ved ombygging og tilbakeføring.
  • Prosjektadministrasjon ved brannsikkerhetstiltak

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.