Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Byggetiden

Gjennom byggetiden kan vi bistå med

  • å avholde et oppstartsmøte hvor praktiske forhold på byggeplassen etableres i henhold til avtalen
  • å planlegge og gjennomføre byggemøter inkl. å skrive referater
  • å kontrollere den håndverksmessige utførelsen inkl. å utarbeide kontrollrapporter
  • å håndtere avvik og endringer som oppstår
  • å påse at SHA-arbeidet gjennomføres i henhold til avtalen og regelverket
  • å kontrollere og loggføre avdragsfakturaer og påse at de er i samsvar med produksjonen og fremdriften
  • å gjennomføre overtakelse inkl. å utarbeide nødvendige protokoller

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.