Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Kontrahering av entreprenør

Vi evaluerer innkomne tilbud, avklarer eventuelle uklare forhold i tilbudene og anbefaler entreprenør overfor dere. Når dere så har valgt den entreprenøren dere ønsker, utarbeider vi kontrakt. Vi avtaler praktiske forhold på byggeplassen, oppstart- og sluttdato, sjekker forsikringer og garantier og inngår avtaler for håndtering av SHA (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i henhold til byggherreforskriften).

Les mer om byggherrens ansvar i denne brosjyren fra Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=227168

Relevante prosjekter

Andre tjenester

Rådgivning til privatpersoner og boligselskap

Våre rådgivere bistår privat­personer og boligselskap med bl.a. kontroll av utførte byggearbeider, bistand i tivstesaker, bistand ved overtakelse, med med.

Prosjekt- og byggeledelse

Vi hjelper til med prosjekt- og byggeledelse fra start til slutt, inkludert tidligfaserådgivning, energi- og miljørådgivning, SHA-rådgivning, utredning og analyse, med mer.

Eiendomsrådgivning

Våre rådgivere bistår boligselskaper og næringsdrivende med et bredt spekter av rådgivningstjenester innen verdi- og tilstandsvurdering, leietakers vedlikeholdsplikt og arealoppmåling.