Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

OPAK er stolt sponsor av prosjekt 2016

3/10/2016

Prosjekter i ny økonomisk virkelighet

Prosjektvirksomhetene i Norge står midt oppe i et paradoks: På den ene siden har nedgangen i oljepris fremtvunget store innsparinger og nedskjæringer i oljebransjen. På den andre siden står vi overfor store investeringsbehov på infrastruktur, boliger og næringsbygg, samtidig som oljebransjen fortsatt skal investere tungt i årene som kommer, til tross for innsparingene. I tillegg vil digitalisering og økt anvendelse av IKT berøre alle sektorer, noe som krever betydelig kompetanseutvikling.

Hvordan i alle dager skal man som prosjektvirksomhet navigere i denne «nye» virkeligheten? Hva er suksessoppskriftene, og hvordan skal man kunne gjøre nødvendige omstillinger og endringer? Er det virkelig en krise eller storm i et vannglass?

Dette er bakteppet for Årets prosjektkonferanse Prosjekt 2016, som går av stabelen 9.11. i Oslo. Konferansen handler om prosjektledelse – og det faktum at det gjennom byggingen av landet vårt går store ressurser til spille på grunn av utilstrekkelig prosjektledelse.

OPAK er stolt sponsor av konferansen og vil holde foredrag på konferansen med temaet «Det enkle er ofte det beste – fremtidsrettet byggeledelse på Deichmanske Hovedbibliotek».

Les mer på Prosjekt 2016, LinkedIn eller Facebook.

Relevante artikler