Rammeavtale Konsulentvirksomhet til Avdeling for skoleanlegg – Utdanningsetaten


Oppdragsgiver
Oslo kommune Utdanningsetaten

OPAKs rolle
Ingeniørfaglig rådgivning og utredning


Beskrivelse

Rammeavtale om levering av tjenester knyttet til ingeniørfaglig bistand fra OPAK, hvor OPAK skal levere og være ansvarlig for et selvstendig sluttresultat. Avdeling for skoleanlegg (ASA) har ansvaret for skolebehovsplanlegging, bestilling og oppfølging av byggeprosjekter. OPAK skal gi bistand til ASA innen ingeniørfaglig rådgivning og utredning.

Behovet for nye elevplasser i Osloskolen har gjort at antall skoleprosjekter har økt kraftig de siste årene og Utdanningsetaten har derfor et behov for ekstern ingeniørfaglig kompetanse som kan bistå avdelingen i forbindelse med planlegging, utredninger, prosjektering og oppfølging av skoleprosjekter.

.