Fagseminar: Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser?

Den 13 mars har Prosjekt Norge og OPAK gleden av å invitere til fagseminar: Samspill i praksis – Hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser?

I en bygge- og anleggsbransje heftet med mye unødig konflikt og tidvis lav produktivitet, er selve idéen om samspillsentrepriser tuftet på tillit, åpenhet, samarbeid og felles målsetninger, tiltalende for de fleste aktører. Derfor gjennomføres det også svært mange samspillsentrepriser. Men, disse entreprisene kan være så mangt, alt fra «totalentreprise med glitter» til «ekte samspillsentreprise» der partene samarbeider om en felles målsetning og deler risiko for overskridelser og fordeler ved besparelser uavhengig av årsak. Det finnes ikke noe «NS-kontraktsformular» for samspillsentrepriser og lite tyder på at det vil bli utarbeidet med det første. Vi mangler med andre ord noen gode og omforente rammer for hvordan samspill skal omformes fra en god idé til god gjennomføring i praksis.

Vi har derfor samlet et svært kompetent og bredt sammensatt panel og ønsker med denne ettermiddagssamlingen å bidra til å:

–          Skape felles forståelse mellom ulike prosjektaktører
–          Dele kunnskap, opplevelser, erfaringer og praktiske løsninger

For mer informasjon, program og påmelding (påmeldingsfrist 6 mars) klikk her