Gratis seminar: god forvaltning av boligselskaper

Bli med på et spennende seminar med OPAK, hvor våre erfarne rådgivere gir dere en god innføring om alt fra tilstandsvurderinger til vedlikeholdsplanlegging og energirådgivning. Det vil bli presentert gode tips for vedlikehold og rehabilitering på en smart og kostnadseffektiv måte.

Tid: 20. september kl.16.00-18.00
Sted: 
Engebrets vei 7, 0275 Oslo

Vi vil blant annet orientere om skademekanismer i betong, og hvordan man enkelt kan unngå omfattende rehabiliteringskostnader.
Med søkelys på forvaltningsstrategier, vil vi diskutere ulike beboerinteresser og hvordan man kan finne balansen mellom prisstigning og besparelser.

Gå heller ikke glipp av sjansen til å lære om energieffektivitet og reduserte kostnader. Gjennom energikartlegging og relevante støtteordninger for boligselskaper. Bli med på seminaret og ta del i kunnskapen som vil bidra til smartere investeringer og bedre bygg for ditt boligselskap. Meld deg på nå for å sikre din plass på seminaret!

Påmelding via e-post til firmapost@opak.no innen 10.09.2023.
Bruk emne: «Påmelding fagdag». Husk antall deltakere og hvilket boligselskap dere representerer.
Oppdatering per 18.09.2023 – Vi har fremdeles ledige plasser. Send oss en e-post for påmelding.

 
Bjørn Erik Andersen           Tormod Gundersen            Frank Vinjerui                    Anorshan Pulendran
Avdelingsleder                    Prosjektleder                       Seniorrådgiver                   Prosjektleder