Fagseminar hos OPAK: Samspill i praksis

Temaet var hvordan lykkes med praktisk gjennomføring av samspillsentrepriser, da ca. 60 deltagere og et fagpanel møttes hos OPAK 13. mars. Fagseminaret, i regi av Prosjekt Norge og OPAK, hadde som målsetning å bidra til forståelse mellom ulike prosjektaktører, og deling av kunnskap, erfaringer og praktiske løsninger knyttet til gjennomføring av samspillsentrepriser.

Les mer om fagseminaret på bygg.no.