Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Vi begynte å jobbe etter en time

Mye må stemme når over 400 medarbeidere skal inn i nye lokalerGrundig planlegging og gode rådgivere inngår i Statens pensjonskasses oppskrift på en vellykket flytteprosess.

1/11/2015

Mye må stemme når over 400 medarbeidere skal inn i nye lokaler

Grundig planlegging og gode rådgivere inngår i Statens pensjonskasses oppskrift på en vellykket flytteprosess.

–  Samhandling på tvers av organisatoriske skillelinjer er en hjørnestein i det daglige arbeidet, og nå har vi lokaler som legger til rette for dette, sier Bente Longva i Statens pensjonskasse (SPK). Hun har ledet flytteprosjektet i SPK i perioden fra kontraktsinngåelsen med byggherren Norwegian Property i 2012.

Fungerte fra dag en

Lokalene i andre og tredje etasje i det nye Monierbygget ble overtatt i mai i år. Noen barnesykdommer knyttet til ventilasjon og avfallshåndtering har det blitt, men de over 400 medarbeiderne har funnet seg godt til rette.

– De fleste var i jobb som vanlig innen den første timen etter at de kom inn døren første gang. Vi er i ferd med å få løst innkjøringsvanskene, og har et godt samarbeid med byggherren og rådgiverne vi har benyttet oss av i flytteprosessen, sier Longva.

Leiertakerbistand fra OPAK

SPK bestemte seg tidlig for å holde prosjektlederansvaret for flytteprosessen internt. Selskapet har gode ressurser, blant annet innfor IT, men så betydningen av å hente inn ekstern kompetanse der dette var nødvendig.

Oppgaven med å sikre de tekniske leveransene gikk til OPAK. Oppdraget omfattet oppfølging av krav til ventilasjon, belysning, el, IT samt brannsikring og adgangskontroll.

Nye behov

Prosjektleder Jan-Olav Nilsson i OPAK startet med å avstemme og strømlinjeforme kravspesifikasjonene punkt for punkt med SPK, slik at eventuelle nye behov ble ivaretatt.

– Videre har OPAK bistått SPK i ukentlige møter med byggherren, og med å revidere og utforme nye krav etter hvert som nye behov oppsto underveis i byggeperioden.

Verdifull partner

Bente Longva fremhever OPAKs bidrag som avgjørende for at SPKs nye lokaler ble levert i henhold til kravene.

– OPAK har kompetanse vi mangler. For oss har det vært trygt å ha en partner som kan presentere oss for ulike valg og konsekvenser av disse. Dette krever kunnskap, erfaring og evne til å kommunisere godt – egenskaper OPAKs representanter i prosjektet har vist at de har.

Eierskap

Jan-Olav Nilsson har lang erfaring innenfor leietaker- og byggherrebistand. Han sier SPK utmerket seg gjennom ønsket om å ta utstrakt eierskap til sitt eget prosjekt.

– SPK har blant annet lagt vekt på å involvere og engasjere de ansatte. Samtidig har prosjektledelsen vært interessert å trekke veksler på det vi har kunnet tilby av kunnskap og erfaring. Dette har bidratt til et godt samarbeid mellom alle involverte parter, noe som åpenbart har vært en suksessfaktor for prosjektet.

Relevante artikler