Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Ullerntunet, et sykehjem i miljøtoppen

Som første BREEAM-sertifiserte sykehjem, setter Oslos nye sykehjem på Ullern en helt ny standard.

10/11/2015

Bygget skal bli best på energi og miljø

Som første BREEAM-sertifiserte sykehjem, setter Oslos nye sykehjem på Ullern en helt ny standard.

Oslo Kommune og Omsorgsbygg KF har høye miljøambisjoner for sine bygg. —Dette bo- og behandlingssenteret skal BREEAM-klassifiseres, og vi sikter mot Excellent klassifisering, forteller prosjektleder Einar Michelsen fra OPAK. Prosjektet har allerede fått klassifiseringen «Very Good» for design, og nå sikter de enda høyere.

Omfattende krav

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM. Det er Norwegian Green Building Council (NGBC) som utvikler og forvalter den norske delen.

—Det er ikke bare byggets egenskaper og ressursforbruk som teller, men blant annet også hvordan det blir å leve og jobbe i bygget, og tilrettelegging for miljøvennlig transport, sier Michelsen.

BREEAM-sertifiseringen setter spesifikke krav innenfor ni områder. Det var ikke utarbeidet manual for sykehjem, så dette måtte utvikles underveis. Selve bygget og produktene må selvfølgelig ha gode miljøegenskaper, men det stilles også krav til ledelse, samfunnsansvar og fysisk arbeids- og bomiljø i det ferdige bygget.

— Jarle Svanæs har ansvar for miljøoppfølgingen i prosjektledelsen, og en slik stilling har vært viktig for å oppnå miljømålene, sier Michelsen

Spennende prosjekt

Ullerntunet bo- og behandlingssenter er et stort og omfattende prosjekt. — Det eldste bygget fra 1924 er fredet, og er dermed pusset opp i samarbeid med byantikvaren. Tilbygg fra 50- og 60-årene er revet, og to nye fløyer blir bygget på hver side av den opprinnelige bygningen. Senteret med 144 sykehjemsplasser, dagsenter og seniorsenter vil stå ferdig i september neste år, og vil etter planen bli tatt i bruk i januar 2017.

OPAK har omfattende erfaring med bygging av sykehjem. — Personalkostnader utgjør 70 % av totalkostnadene ved et sykehjem. Å ha god forståelse for arbeidsprosesser og sykehjems behov for arealer, er derfor vesentlig for å kunne ha en effektiv drift etter at bygget står ferdig, understreker Michelsen videre.

Omsorgsbygg har vist stor forståelse for kompleksiteten i prosjektet, slik at de nødvendige ressursene på å sikre at målene blir nådd er tatt med.

— Det er ikke bare i utøvende fag at det er viktig å ha med lærlinger. I dette prosjektet har vi hatt med en nyutdannet ingeniør, Magnus Gåseby Gjerde. Vi har dermed fått til en unik kunnskapsoverføring fra oss som er erfarne prosjektledere, sier Michelsen.

OPAK har en tverrfaglig kompetanse som omfatter både prosjektledelse, prosjektadministrasjon samt de tekniske og bygningsmessige fagene.

Original name: IMG_0153 (foto Einar Michelsen).JPG

Godt sted å være

Annette Brodersen, prosjektansvarlig for Ullerntunet i Omsorgsbygg KF, forteller at dette er det første sykehjemsbygget i Norge som BREEAM sertifiseres. Det er også det største utbyggingsprosjektet siden Omsorgsbygg ble etablert.

— Vårt mål er at Ullerntunet skal bli det mest energieffektive og miljøvennlige sykehjemmet i landet, i tråd med Omsorgsbyggs strategiske miljøplan. Vi skal være ledende på både utvikling, bygging og forvaltning av helse- og omsorgsbygg, som også skal være miljøvennlige og energieffektive, sier hun.

Brodersen understreker også at byggene skal være et godt sted å bo. — Med BREEAM som verktøy ser vi at det kan oppnås, i og med at perspektivet er bredere enn kun det bygningstekniske, understreker hun.

Hun sier videre at erfaringene med OPAK som leverandør av prosjektledelse er gode. — Prosjektet er stort og omfattende, men ligger foreløpig godt an med tanke på fremdrift og økonomi. Vi samarbeider tett, slik at også Omsorgsbygg har ressurser som er med og bidrar inn i prosjektet, sier hun videre.

Relevante artikler