Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Spennende og varierte prosjekter for OPAK i Bergen og Trondheim

OPAK har prosjekter over hele landet. Regionskontorene i Bergen og Trondheim har både varierte og utfordrende oppdrag.

9/12/2015

Spennende og varierte prosjekter

OPAK har prosjekter over hele landet. Regionskontorene i Bergen og Trondheim har både varierte og utfordrende oppdrag.

Selvaag Bolig bygger et stort boligprosjekt med 144 leiligheter i Nyhavn i Bergen. Selskapet har ikke egen representasjon i regionen, og OPAK er innleid blant annet som byggherreombud. — I denne rollen er vi innleid for å ivareta byggherrens interessen overfor totalentreprenøren Betonmast Bergen, forklarer Lars Furheim fra OPAKS Bergenskontor.

Modulbygg og rask ferdigstillelse

Nyhavn-prosjektet har flere utfordringer. Tidligere aktivitet på tomten har gjort grunnen i området forurenset, blant annet av store mengder tjære. En gammel sjøbod fra 1789 er bevaringsverdig. Den er plukket ned og ødelagt tømmer skal erstattes av nytt, før huset igjen skal sette opp på området.

— Under boligene bygges det et garasjeanlegg i betong. Bygget over består av ferdig bygde moduler fra Estland, forteller Furheim. Modulene kommer helt ferdige, med kjøkken- og baderomsinnredning og parkett. Det betyr effektiv bygging på byggeplass, men det betyr også at overgangen mellom betongkonstruksjonen og modulene må passe helt nøyaktig. Her kan man ikke tilpasse etter hvert, i og med at produksjonen foregår samtidig her og i Estland, forklarer Furheim. Han sier det derfor var svært tilfredsstillende da de første modulene ble montert, og alt passet!

I tillegg til store krav til nøyaktighet, betyr modulbygging også at tidspunktet for når de siste endringene kan gjøres, er tidligere enn for tradisjonelle bygg.

— Modulene til de første byggene er nå på plass, og arbeidet med sammenføying av fasader, elektrisk opplegg og rør er i full gang. De første leilighetene vil bli ferdige i midten av februar, og vi fortsetter videre ferdigstillelse til mai, sier Furheim videre.

Sveinung Lunde i Selvaag forteller at de ikke har hatt en organisasjon i Bergen før, og at OPAK har ivaretatt den stedlige oppfølgingen for dem som byggherre.  — V har mange års erfaring med modulbygg, men er avhengige av god oppfølging på byggeplass, noe OPAK har ivaretatt på en utmerket måte, med koordinering av prosjektering og utførelse, sier Lunde.

Forbedret kloakkrenseanlegg

I  Stjørdal i Nord-Trøndelag er det gamle kloakkrenseanlegget nedslitt og overbelastet. Med stor vekst i antall innbyggere og for næringsvirksomhet, er behovet for et nytt renseanlegg stort. Det nye Stjørdal avløpsrenseanlegg, kalt SARA, skal motta slam fra Lånke og Skatval i tillegg til hovedkloakk fra Stjørdal sentrum. Anlegget er beregnet å ivareta kapasiteten de nærmeste 50 årene og får offisiell åpning i september 2017 etter en prøveperiode.

— OPAK  har byggeledelsen på vegne av Stjørdal kommune. Det innebærer å sikre prosjektets framdrift, kvalitet og økonomi i tillegg til å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, sier hovedbyggeleder Tore Movinkel.  Han forteller at denne typen oppdrag er ganske typisk, selv om alle prosjekter har sine unike utfordringer.

I dette prosjektet er det en del krevende ledningsarbeid som medfører arbeid i strandsonen. Det innebærer styrt boring, og at spesielle hensyn må tas.

— En omkring 1 km lang utslippsledning pluss overløpsledning skal føre renset avløpsvann ut i fjorden på 46 meters dyp, og ledningene legges fra et spesialfartøy. På grunn av et fuglereservoar må dette skje nå på vinteren, og vi ligger godt i rute både med det og resten av prosjektet, sier Movinkel.

Relevante artikler