Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Slik får Entra bedre leieavtaler

Nye oppmålinger gjør avtalene mer nøyaktige – til fordel for både eier og leier.

21/7/2014

Nye oppmålinger gjør avtalene mer nøyaktige – til fordel for både eier og leier.

Brattørkaia 17B i Trondheim var et av flere næringsbygg i Norge med uriktig arealgrunnlag. Bygget eies av Entra og var registrert med et for lavt bruttoareal.

– Oppjusteringen av bruttoarealet etter ny oppmåling var på ca 1500 m2, noe som er nesten ti prosent av det totale utleiearealet. Det er mye, forteller OPAKs spesialrådgiver på areal, Torun Bjerke Møller.

Dette ikke er uvanlig. Mange bygninger i Norge mangler gode tegninger og riktige beregninger.

OPAK har siden 2007 foretatt arealberegninger på Entra sin eiendomsportefølje, og flere av bygningene har hatt en oppjustering i arealet.

– Unøyaktigheter ved beregning av arealer, bruk av feil arealbegrep som grunnlag for arealberegningen, eller for eksempel tekniske rom på tak som ikke er medregnet er med på å gi et feil totalbilde, sier Bjerke Møller.

.

Mye penger å hente

For byggeiere har dette mye å si. Det at Brattørkaia 17B økte med 1500 m2 vil på sikt kunne gi Entra en betydelig økning i leieinntekter. I dag sitter det flere store leietakere her, blant annet SINTEF og NTNU.

– Om vi ikke kan justere dette i leiekontraktene akkurat nå så er dette noe vi vil tjene på over tid. Alle våre bygninger er arealberegnet på nytt, og det er vi glad for, sier Entras regiondirektør i Midt-Nord, Karl Fredrik Torp.

Hvis Bjerke Møller har vært med å måle opp mange bygninger, og hun er ikke i tvil hvor viktig dette er:

– Vi ser bygninger hvor eiere kan tape betydelige beløp i året på å leie ut bygninger med feil arealgrunnlag. Vi ser også at leietakere får et mye mer presist grunnlag for beregning av sin husleie. Forholdet blir mer ryddig når vi som tredjepart kan levere dette svart på hvitt.

Øker troverdigheten

OPAK har i over 20 år utført arealberegninger. Så langt har de beregnet over seks millioner kvadratmeter næringseiendom.

OPAK tar kontrollmål av bygningene og sjekker dette opp mot tegningene. Arealberegningen blir lagt inn i de elektroniske tegningene, og det settes opp en rapport med god oversikt som gir presise tall. Dette gjør at utleiere på en enkel måte kan redegjøre for hvilke andeler av arealer leietakeren betaler for. Leiekontraktene kan justeres ved reforhandlinger eller inngåelse av nye leiekontrakter.

– Dette blir et kvalitetsstempel vi kan legge ved leiekontraktene våre. OPAK blir en tredjepart som det er lett for leietakere å stole på, forteller Torp.

– For leietakerne oppleves det som mest rettferdig og forståelig at de betaler for de fellesarealene de benytter – ikke bare blir tillagt en fast prosentandel som er lik for alle. En forretning med inngang kun fra gateplan, skal ikke måtte betale for inngangspartiet for kontorleietakerne i bygningen, sier Bjerke Møller.

Les mer om OPAK sine pågående prosjekter

Jobben gjøres for alle typer bygg

torun

Tidsforbruket vil variere etter kvaliteten på tegningsunderlaget som finnes, og etter størrelse på bygningen.

– Vi foretar også oppmåling av mindre bygninger og for privatpersoner som eier bygg. Tidsforbruket vil variere avhengig av kvaliteten på tegningsunderlaget og størrelsen på bygningen, påpeker Bjerke Møller.

Uansett størrelse er dette en jobb alle parter vil tjene på. Om ikke arealberegningene avviker stort fra det opprinnelige får man gode tegninger og en god oversikt på leie- og fellesarealer for den enkelte leietaker. Ikke minst er alt i elektronisk format og samlet på ett sted.

Les mer om arealberegning

Relevante artikler