Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Nye prosjekter for OPAK

OPAK fikk i slutten av 2014 flere tildelinger av spennende prosjekter. Her kan dere lese litt om noen av de prosjektene som vi gleder oss til å gå i gang med i 2015

23/2/2015

OPAK fikk i slutten av 2014 flere tildelinger av spennende prosjekter. Her kan dere lese litt om noen av de prosjektene som vi gleder oss til å gå i gang med i 2015

Syv rammeavtaler om diverse rådgivende og administrative tjenester innen bygg og eiendom for Helse Sør-Øst
Disse syv rammeavtalene er:

  • Prosjektledelse og administrativ støtte i tidligfase
  • Prosjektledelse og administrativ støtte i gjennomføringsfase
  • Prosjektfaglig bistand ifm. strategi og planprosesser i tidligfase
  • Uavhengig kontroll
  • Kvalitetssikring og ROS-analyser
  • Bistand ifm. uttesting og igangsettelse av tekniske installasjoner
  • Bistand til forvaltningsstrategier og forvaltningsplaner for vernede bygg

OPAK har gått i lead på fire av områdene, og er med som underleverandør på tre. For hver rammeavtale er avtaleperioden 2 år, med opsjon på forlengelse i 1 + 1 år.

Byggeledelsesoppdrag for Bergen kommune
Prosjektet innebefatter byggeledelse for Skeie skole. Oppstart er ila 1. kvartal 2015, byggestart august 2015 og ferdig sommeren 2017.

Prosjektledelsesoppdrag for Voss kommune
Prosjektet innebefatter prosjektledelse for tilbygg og ombygging av 3 skoler samt nybygg av avlastningshjem for barnevernet på Voss. Oppdragene vil vare til ut høsten 2016.

Koordinator utførelse for Bymiljøetaten
Oppdraget innebefatter rollen som koordinator utførelse for Leirskallen turnhall. Prosjektet gjelder bygging av en ny idrettshall spesielt tilrettelagt for turn. Hallen har et bruttoareal på 2 284 kvm.

Relevante artikler