Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Her er den «nye» flyplassen på Værnes

– Det har vært mye nattejobbing

24/2/2014

– Det har vært mye nattejobbing

Det er utfordrende å bygge på en flyplass som skal være i drift samtidig som den oppgraderes og utvides.

– Det har krevd tre års byggetid i tre trinn, herav 18 måneder med jobbing på natten, mellom klokken 24.00 og 06.00, forteller Tore Movinkel, prosjektleder fra OPAK.

OPAK har prosjektledelsen i siste byggetrinn med oppgradering av rullebanen og fornyelse av taksebanen på Værnes flyplass utenfor Trondheim. Prosjektet ble igangsatt i 2010 for å nå kravene om sikkerhet og lyssetting fra luftfartsdirektivet.

I desember i fjor åpnet den forlengede rullebanen.

Flyttet 150 meter

– Det har vært en utfordrende og krevende jobb ettersom flytrafikken skulle gå som normalt mens vi jobbet, påpeker Movinkel.

Rullebanen er flyttet 150 meter for å kunne ivareta kravet om 300 meter sikkerhetssone i hver ende. Dette har krevd over 900 tusen tonn medsprengstein.

Rullebanen måtte flyttes for å kunne forlenges og fylles ut i sjøen. Dermed måtte også taksebanen følge etter. I tillegg er det helt nytt lysanlegg langs og ved rullebanen. Dette inkluderer en senterlinje med lys, lamper hver 15 meter langs rullebanen og bedre innflygningslys som føler flyene når de lander.

– Og så har vi fått nytt navigasjonssystem, forteller Øystein Halvorsen, prosjektkoordinator Avinor Værnes.

Tenker miljø

– Vi prioriterer en høy energiprofil på alle våre flyplasser. Derfor har vi blant annet brukt LED-belysning i alle lampene på senterlinja. Dette vi redusere energiforbruket betraktelig, sier Halvorsen.

Og man kan tenke seg – med rundt 400 lysarmaturer, som krever en pære hver, er det mye strøm som kan spares på mer effektive pærer.

Dyr jobb

Sikkerhetsoppgraderingen har krevd mye materiale – og en hel del penger. Totalrammen, inkludert asfaltering, har en totalsum på 250 millioner kroner. Asfalten står for 40 millioner, og inkluderer 160.000 m2 med banedekke.

Totalt har hele prosjektet krevd 1,3 millioner tonn stein, noe som blir nesten 44.000 semitrailere.

– Det er en stor investering med krevende utfordringer, sier Halvorsen.

OPAKs rolle

Det er Avinor som har hyret inn OPAK, etter tilbudsrunde.

– De vant på god kunnskap. De har bygd flyplasser før og kan faget sitt. Og vi har hatt et godt samarbeid mellom alle som har deltatt. Her har alle aktører bidratt med god kunnskap.

Og det er ikke bare S&L-prosjektet OPAK jobber med på Værnes. De er også i gang med å lage nye flyoppstillingsplasser vest for terminalen. Her skal det bli ni nye plasser til å parkere fly, seks av dem ferdigstilles 5. juli i år, resten blir ferdig i oktober.

Også her er miljø sentralt, med valg av vannbåren varme for å holde oppstillingsplassene fri for snø og is. Men heller ikke dette prosjektet er helt enkelt. Det er blant annet bygget et lokk av betong over jernbanen for å gi plass til nye flyoppstillingsplasser og forlengelse av terminalen.

– Flyplassbygging krever at mange fag samarbeider tett, påpeker Halvorsen. Det er lærerikt og utfordrende.

Noen tall på hva prosjektet innebærer:

* Gravd 8 000 meter grøft

* Etablert ca. 100 stk trekk-kummer

* Etablert ca. 12 000 meter med kabelkanaler

* Trukket ca. 75 000 meter med kabel

* Montert ca. 400 lysarmaturer (totalt på området ca.1 000)

* Slisset ca. 8 000 meter i betong og asfalt

Relevante artikler