Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Full kontroll via skjermen

Ny teknologi forenkler byggingen av nytt sykehus i Østfold.

11/4/2014

Ny teknologi forenkler byggingen av nytt sykehus i Østfold.

En gigant reiser seg like ved E6 nord for Sarpsborg. På en gammel fyllplass på Kalnes bygges et nytt sykehus som skal gi Østfolds befolkning gode helsetjenester i framtiden. Hver dag arbeider rundt 700 personer for å gjøre det over 82.000 kvadratmeter store bygget klart til å ta imot de første pasientene våren 2015.

Med iPad under armen

Man skulle tro at Helge Underland tilbrakte det meste av arbeidsdagen ved skrivebordet. Som byggeleder VVS i OPAK er han ansvarlig for til sammen ti kontrakter som omfatter det meste som har med rør å gjøre i det nye sykehuset.

Planer for sanitær, varme/kjøling, sprinkleranlegg etc. er omfattende i et prosjekt av denne størrelsen, noe som gjenspeiles i mengden dokumenter og tegninger. Likevel er Underland som regel å se ute på byggeplassen, kun bærende på en iPad.

Utviklet av studenter

Underlands iPad inneholder alle tegninger og pIaner han trenger. Appen Rendra, som er utviklet av en gruppe NTNU-studenter, gjør alle BIM-modellene som produseres i prosjektet tilgjengelige på skjermen. Det er første gang Underland benytterløsningen, og han er svært godt fornøyd.

– Det er en enorm fordel å bære med seg tegninger og planer ”i lomma”. Jeg kan til en hver tid se disse i sammenheng med observasjoner jeg gjør ute på byggeplassen, sier Underland. Han framhever at verktøyet øker effektiviteten.

– Er det greit å flytte dette røret? Kan dette arbeidet framskyndes? Når vi kan visualisere ulike løsninger direkte på skjermen, får vi oversikt over konsekvensene umiddelbart og kan ta beslutningen på stedet, sier han.

Reviderte BIM-er eller tegninger blir oppdatert og publisert ukentlig i Rendra. Via 3G-nettet blir den oppdaterte tegningen tilgjengelig for alle som er tilknyttet prosjektet.

– Dette sparer vi mye tid på. Vi rekker rett og slett flere ting i løpet av dagen, sier Underland.

Kommet for å bli

Prosjektsjef bygg Kim Østenby i Nytt Østfold-sykehus sier Rendras teknologi er kommet for å bli.

– Da vi besluttet at sykehuset skulle være pilotprosjekt, var systemet ganske nytt og uprøvd, men vi mente det var viktig å høste erfaringer tidlig, sier han.

Neste gang det skal bygges et sykehus er det ikke tvil om at Rendra vil spille en sentral rolle, konstaterer Østenby.

– Løsningen har vist seg å gi svært god effekt. Det er vanskelig å måle konkret økonomisk gevinst, men vi ser at den skaper entusiasme og gir mer effektive arbeidsdager, noe som i seg selv gjør oss litt bedre.

Fasade som tre fotballbaner

Passerte du byggeplassen med jevne mellomrom i løpet av fjoråret, kunne du se de store, åpne gapene i råbygget bli en heldekkende fasade etter hvert som de prefabrikkerte klimaveggselementene ble montert.

– Prefabrikkerte veggelementer er i seg selv ingen nyhet, men jeg kjenner ikke til at de er brukt i like stor skala i liknende prosjekter her til lands, sier byggeleder bygg Arild Skivdal i OPAK.

I februar 2013 ankom de første trailerne med fasadeelementer fra leverandøren Husvik Nordic Houses i Latvia. Arbeidet med å montere de til sammen 24.000 kvadratmeterne, tilsvarende over tre fotballbaner, foregikk gjennom det meste av året.

Energikrav

– Veggelementene produseres under kontrollerte forhold, med den fordel at alle bestanddeler bygges tørt under tak. Likevel kan det oppstå utfordringer med fukt, først og fremst i forbindelse med monteringen. Dette ble en problemstilling også i dette prosjektet, men dette fikk vi løst dette på en god måte, sier Skivdal.

Han forteller at arbeidet på innvendig side nå er i gang etter en periode med kontrollert uttørking.

– Alle målinger viser grønne verdier, og tester utført ved fabrikken og på byggeplassen bekrefter dessuten at sluttresultatet vil tilfredsstille alle de planlagte klima- og energikravene, sier han.

300.000 mennesker

Det nye sykehuset i Østfold er dimensjonert for å dekke behovet for spesialhelsetjenester til en befolkning på ca. 300.000 innbyggere.

Prosjektet har en brutto arealramme på ca. 93 200 kvadratmeter, hvorav det nye sykehuset på Kalnes utgjør ca. 82.500 kvadratmeter. I tillegg skal det eksisterende sykehuset i Moss oppgraderes for opptil 200 millioner kroner

OPAK har rammeavtale på byggeledelse på bygg og teknikk i forbindelse med det nye sykehuset samt rammeavtale på rådgivningstjenester og byggeledelse for det eksisterende sykehuset.


Relevante artikler