Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Fagartikkel 01/2016 – Korrosjon av forankring og armering i murte forblendinger av tegl

Økende krav til varmeisolering av bygninger, kombinert med et ønske om vakker og vedlikeholdsfri murfasade med store åpninger, har endret byggemåten fra massive teglbygninger som vi kjenner fra tradisjonelle bygårder og industrilokaler på 1900-tallet, til isolerte og slanke murkonstruksjoner med teglforblendinger og store vindusåpninger.

3/10/2016

Økende krav til varmeisolering av bygninger, kombinert med et ønske om vakker og vedlikeholdsfri murfasade med store åpninger, har endret byggemåten fra massive teglbygninger som vi kjenner fra tradisjonelle bygårder og industrilokaler på 1900-tallet, til isolerte og slanke murkonstruksjoner med teglforblendinger og store vindusåpninger.

Bygging av skoler, næringsbygg og boliger på 1960-/1970-tallet ble ofte utført med teglforblending. Forankring og armering som ruster er et potensielt sikkerhetsproblem og ofte en uforutsett kostnad ved en ellers vedlikeholdsfri fasade. Det blir nødvendig å rehabilitere fasaden.

1.    Forblending med tegl

En teglforblending fra 1960-/1970-tallet er som oftest utført med teglstein i liggende forbant og med horisontale gjennomgående mørtelfuger. Fasaden er ofte uten puss. Tykkelsen på teglsteinen er ca. 11 cm. En slik konstruksjon er åpen for inntrengning av fuktighet gjennom teglstein og mørtelfuger. Det er derfor utviklet løsninger med et drenerende åpent sjikt mellom teglens bakside og den isolerte delen av veggen. Luftspalten mellom tegl og isolert vegg kan variere fra 2 til 5 cm. Vann som trenger inn gjennom tegl vil da renne ned på baksiden av forblendingen. Beslagsløsninger skal sørge for at vannet dreneres ut over vinduer eller ved veggfot.

Til selvbærende løsninger over vinduer, eller som forsterking i lange teglfasader, ble det tidligere ofte lagt inn armeringsjern. For å stabilisere teglforblendingen mot vindkrefter etc. ble den forankret til bakenforliggende konstruksjon med trådbindere. I nyere tid erfares det at armering og bindere ruster og at disse må skiftes ut med nyere produkter av rustfritt stål.

2.    Lengdearmering

Korrosjon på armering og bindere skjer gradvis over tid og man får såkalt rustsprenging. Dette skyldes at jern som ruster utvider sitt volum og derved skader omhyllende mørtel.

Skader på armeringen som følge av korrosjon kan observeres på mørtelfuger som mister vedheft til teglstein, eller som sprekkskader og forvitring. Når mørtelen ikke lenger har vedheft til teglstein mister murverket sin lastbærende funksjon.

Korrodert armering
Korrodert armering
Mislykket forsøk på å spekke utenpå skade
Mislykket forsøk på å spekke utenpå skade

3.    Trådbindere

Korrosjon på trådbindere skjer ofte i overgangen mellom luftspalte og murverk, der fuktbelastningen er størst. Dette fører til at murverket blir ustabilt med fare for nedfall/ras. Det er naturligvis fatalt om dette resulterer i personskade.

Korrodert trådbinder helt avspist i hulrom
Korrodert trådbinder helt avspist i hulrom
Ny rustfri trådbinder montert
Ny rustfri trådbinder montert

Artikkelen er skrevet av Morten Langvik for OPAK AS


Relevante artikler